+ Meer informatie

Rahman speelde grote rol in onafhankelijkheidsstrijd

Bengaalse president Stond bekend als welwillend dictator

3 minuten leestijd

mCidllsromHcfiihilm
~TSkmï==200H—• In november 1976 maakte Ziaur Rahlan een eind aan het bewind van Abusadat Sayem. In spril van het volgende jaar werd hij president. In 1979 vond onder zijn leiding een terugkeer naar een burgerlijk bewind plaats.

Ziaur Rahman was de eerste Bengaalse officier die in opstand kwam tegen het Pakistaanse leger. In maart 1971 overviel hij het radiostation Chittagong en verklaarde hij Oost-Pakistan als Bangladesj onafhankelijk. De werkelijke onafhankelijkheid kwam echter pas in december, nadat India in de burgeroorlog ten gunste van de OostPakistani tussenbeide was gekomen en Dacca veroverde.

De moord op Sjeik Moedjiboer in augustus 1975 door een groep jong officieren bracht voor Ziaur politieke macht. Hij werd opperbevelhebber van het leger en sleutel-figuut van het bewind. In november werd het afgezet en gearresteerd door rivaliserende officieren, maar loyale legereenheden brachten hem in een tegencoup enige dagen later weer aan de macht. Hij werd omdat hij opperbevelhebber was en de staat van beleg van kracht was in feite leider van het land. In april 1977 werd hij ook werkelijk president.

Stemgeknoei

In juni 1978 onderwierp hij zijn presidentschap aan een referendum dat hij won mpt 77 procent. Toch bleef de staat van beleg gehandhaafd tot 1979. Bij verkiezingen in februari van dat jaar haalde zijn nationalistische partij van Bangladesj (BNP) meer dan 250 van de 330 zetels in het parlement. De oppositie verklaarde echter dat er op grote schaal was geknoeid bij verkiezingen. In april hef Ziaur de staat van beleg op en nam hij ontslag uit het leger om politiek leider te worden. Hij vervulde zijn ambt echter vanuit het hoofdkwartier van het leger.

Bangladesj voerde ook onder Ziaur Rahman een politiek van niet-gebondenheid. De president sprak steeds de bewering tegen dat hij anti-Indiaans, pro-westers en Pro-Pakistaans was. Hij verklaarde dat hij een Bengaalse patriot was die van mening was dat het land zelf zijn problemen moest oplossen.

Landgenoten van hem beschreven hem als een welwillende dictator. Zia probeerde met economische en sociale hervormingen de produktie van het straatarme land te vergroten. Hij lanceerde grootscheepse campagnes voor geboortenbeperking in dit 90 miljoen inwoners tellende dichtbevolkte land te vergroten. Hij lanceerde grootscheepse campagnes voor geboortebeperking in dit 90 miljoen inwoners tellende dichstbevolkte land ter wereld. Ook onderstreepte hij de noodzaak van een zekere emancipatie van de vrouw. Hij geloofde sterk in de mogelijkheden het platteland te ontwikkelen. Met irrigatieprojecten en verbeterde landbouwmethodes trachtte hij de vele hongersnoden tegen te gaan. In 1980 was er een recordoogst en kon Bangladesj voor het eerst graan uitvoeren. De oppositie zei echter dat die goede oogst meer te danken was èan het weer dan aan het beleid van de president. Ziaur bracht zeer veel tijd door in dorpen op het platteland waar 65 procent van de bevolking woont.

Hard werken

De gedode president was op 19 januari 1936 geboren in het noordelijke district Bogram. Aan zijn benoeming tot president ging een periode als bewindvoerder van de stSat van beleg vooraf. Zijn filosofie was een „op de produktie gerichte politiek", wat betekende dat politieke beslissingen gericht moesten zijn op economische vooruithang en het welzijn van het volk. Hij ondernam een aantal landbouw- en irrigatieprojecten om het volk van Bangladesj ervan te overtuigen dat het zijn armoede en honger te boven kon komen door coördinatie en hard werken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.