+ Meer informatie

Verplichting om gft-afval in te zamelen vanaf '94 blijft

Hier en daar zal er een gemeente zijn die het niet haalt, maar wij houden druk op de ketel

4 minuten leestijd

Minister Alders van milieubeheer is niet van plan te tornen aan de verplichting van gemeenten vanaf 1 januari volgend jaar het zogenoemde gft-afval (groente-, fruit- en tuinafval) gescheiden in te zamelen. Het beleid blijft gericht op het sluiten van kringlopen, zoals dat is neergelegd in het Nationaal Milieubeleidsplan Plus(NMP-plus).

Dr. ir. B. Zoeteman, plaatsvervangend directeur-generaal milieubeheer van het ministerie van VROM, heeft dit deze week namens de minister laten weten tijdens de presentatie van de plannen van het Afval Overleg Orgaan (AOO) voor de verwerking van gft-afval in de jaren 1994 tot en met 1996. Ook voorzitter drs. H. Ouwerkerk van het AOO meent dat er „geen enkele aanleiding is van de datum van 1 januari 1994 iets af te doen". Hier en daar zal er een gemeente zijn die het niet haalt, maar wij houden druk op de ketel, aldus Ouwerkerk. In het AOO proberen het Rijk, de provincies en de gemeenten gezamenlijk milieuvriendelijke oplossingen voor het afvalprobleem te vinden.

Zoeteman is het volstrekt oneens met de Rotterdamse wethouder P. Hoogendoom. Deze wil afzien van gescheiden inzameling van gft-afval omdat in zijn gemeente het milieuvoordeel onvoldoende zou zijn en de kosten voor de burger te hoog. Zoeteman erkent dat er situaties zijn waarin gescheiden inzameling niet loont, maar volgens hem is gescheiden inzamelen in de meeste gevallen goedkoper.

Animo

Nu al is de animo onder de burgers voor het gescheiden inzamelen zo groot, dat de burger er financieel voordeel bij heeft. Wanneer het gft-afval niet gescheiden zou worden ingezameld, zouden er vier of vijf verbrandingsovens meer moeten worden gebouwd om het te kunnen verwerken, aldus Zoeteman.

Het onderzoek van de Technische Universiteit Delft, waarop Hoogendoom zijn mening baseert, is volgens Zoeteman onvolledig geweest. De onderzoekers hebben een aantal milieu-aspecten niet in hun onderzoek meegenomen, zoals het hergebruik van stoffen, aldus Zoeteman. 

Door het enthousiasme van de burger voor het gescheiden inzamelen van het gft-afval dreigt er volgend jaar een tekort aan verwerkingscapaciteit die zonder maatregelen kan oplopen tot 381.000 ton. Aanvankelijk werd gestreefd naar een verwerkingscapaciteit van 750.000 ton gft-afval op 1 januari 1994 en een miljoen ton een jaar later. In de praktijk blijkt nu al dat er meer nodig is.

Het tekort kan worden ingelopen als bestaande plannen voor het inrichten van installaties voor het composteren van het gft-afval worden uitgevoerd. Worden alle plannen die er in de provincies bestaan verwezenlijkt, dan kan het tekort omslaan in overcapaciteit van 30.000 ton in '95 en ruim 60.000 ton in 1996.

Opschuiven

Eind vorig jaar kwam het AOO met een noodprogramma voor dit jaar. Dat voorziet in het versneld aanleggen van verwerkingscapaciteit. Het Rijk en de lagere overheden zijn zelfs bereid daartoe in specifieke gevallen te gedogen dat procedures voor het afgeven van de benodigde vergunningen worden geschonden. Alders heeft daarvoor de steun van een meerderheid van de Kamer.

De VVD vindt dat de minister de wet overtreedt. In plaats van illegale verwerking te gedogen, zou de bewindsman volgens de liberalen de datum waarop het verplicht inzamelen van kracht wordt, moeten opschuiven tot het moment dat de capaciteit voldoende is. 

Volgens het AOO zal een aantal gemeenten door extra inspanning de datum van 1 januari 1994 nog halen. Vooral gemeenten in Zeeland, Limburg, Zuid-Holland, Overijssel en Flevoland lopen achter. Koplopers zijn Friesland, Utrecht en Noord-Holland. Het AOO gaat in de plannen voor de komende drie jaar uit van gescheiden inzameling van het gft-afval bij 90 procent van de huishoudens. Momenteel varieert het van 100 procent in bij voorbeeld Friesland tot drie procent in Limburg.

Het gemiddelde aanbod van gft-afval bedroeg volgens het AOO in 1991 5,2 kilogram per huishouden per week. Dat is aanmerkelijk meer dan de 3,5 kilogram die het AOO hanteerde als uitgangspunt voor het berekenen van de benodigde verwerkingscapaciteit. Het AOO schrijft dat deels toe aan een overmaat aan grof tuinafval. Het vindt dat moet worden onderzocht of dit afval in voor- en najaar apart zou kunnen worden ingezameld om lokaal te composteren. Waar mogelijk zal ook het thuis composteren worden gestimuleerd.

Onverkort overeind

Het AOO heeft gelijk met het noodprogramma voor dit jaar drie criteria gegeven op grond waarvan gemeenten van de inzamelingsplicht zouden kunnen worden ontheven. Twee daarvan zijn in het programma voor de komende jaren onverkort overeind gebleven. In het ene geval gaat het om gft-afval dat te sterk is verontreinigd. In het andere geval kan een uitzondering worden gemaakt als het inzamelen in en om de woning tot milieuhygiënische ongewenste situaties leidt.

De derde uitzonderingsregel wordt nog nader uitgewerkt. Oorspronkelijk luidde deze regel dat van gescheiden inzamelen zou mogen worden afgezien als de kosten daarvan een veelvoud zouden zijn van integraal inzamelen en verbranden. Het plan spreekt nu van „aanmerkelijk hogere kosten ". (ANP)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.