+ Meer informatie

NIEUWE INZICHTEN

4 minuten leestijd

Dr. Lever ontkent dus pertinent de schepping zoals de Bijbel ons die leert, dat God de Heere op Zijn machtwoord door een aparte ingrijpende daad alles in het aanzijn heeft geroepen. Hij ontkent ook de schepping van de mens in de zin als de Bijbel er van spreekt. De mens is ook in de weg van evolutie ontstaan en zijn verre voorouders hebben enkele miljoenen jaren geleden geslingerd van boom tot boom.

Hij ontkent ook het feit van de zondeval in het paradijs. Hij zegt hiervan in zijn boek het volgende: wij hebben lang gemeend dat wij ook dit verhaal (paradijsverhaal) slechts als zuiver beperkt historisch gebeuren moesten zien, dat zich ergens op aarde in een klein paradijs in lang vervlogen tijden heeft afgespeeld. Wij dachten dat het hier ging om een beschrijving van een vreselijk gebeuren dat slechts twee mensen, onze eerste voorouders, hebben meegemaakt. Slechts door banden van erfelijkheid zouden wij verbonden zijn met deze vroege historie vlak na de schepping en daar nog steeds de gevolgen van ondervinden. Nu zijn er allerlei argumenten die er op wijzen dat deze interpretatie van het verhaal onjuist is (blz. 27).

Even verder: de enige konklusie waartoe wij kunnen komen is dat het dus heel duidelijk in deze hoofdstukken helemaal niet gaat om de weergave van speciale toen en daar plaats gevonden hebbende gebeurtenissen. Het gaat in het paradijsverhaal om de essentie, om de diepste problemen van ieder mens, van alle mensen, vanaf de eerste mensen. Altijd, sinds het eerste begin, heeft de mens tegenover God in de spanning van goed en kwaad gestaan en heeft het kwaad zijn leven aangetast (blz. 28, onderstreping van mij, T.).

In een ander verband zegt hij: ten aanzien van liet christelijk geloof baseer ik mij, eenvoudig, op de meest centrale thema’s, namelijk dat God de Schepper is van deze gehele werkelijkheid (bedoeld is dan natuurlijk, dat God is de Schepper in de weg van evolutie, T.), dat de mensheid vanaf de eerste mensen geïnfekteerd is met het kwaad (onderstreping van mij, T.) en dat in Christus, in wie God Zichzelf heeft geopenbaard, de weg naar de Schepper en naar de vrede op aarde gevonden kan worden (blz. 45).

Nog een citaat: uit de miljarden jaren geduurd hebbende wording is dus uiteindelijk een fantastisch wezen geboren waardoor deze aardse werkelijkheid open voor God is komen te staan. Op deze openbarende ontmoeting met God liep dus de evolutie uit. De mens had in dit besef zijn taak moeten volvoeren. Reeds vanaf de eerste mensen is dit niet geschied (onderstreping van mij, T.). De mens heeft zijn vrijheid bij de beheersing veelal fout benut (blz. 50, 51).

Ik vind dit boek van Dr. Lever een hoogst gevaarlijk boek. Hij zegt ergens: ik zou de sleutelvraag willen stellen of het nu, gezien de diepe zin van het betreffende bijbelgedeelte (nl. dat over de schepping, T.) wel zo veel uitmaakt of wij ons moeten voorstellen dat God de mens boetseerde uit stof, of dat Hij hem liet voortkomen uit de hoogste levende organismen. Ik persoonlijk vind dit laatste eigenlijk veel mooier (blz. 44).

Ik herhaal nog weer, dat ik dit boek een uitermate gevaarlijk boek vind. Het gaat lijnrecht in tegen wat Gods Woord ons voorhoudt. We hebben hier toch wel een heel duidelijk voorbeeld van het „de wetenschap-laten-heersen-over-de-Bijbel”. Hier wordt de Bijbel gelezen door de bril van „de” wetenschap. En dat is een doodsgevaarlijk spel. Wat wel blijkt uit wat Dr. Lever zoal belieft op te scheppen. Hier wordt op alle mogelijke manier getornd aan de eenvoudige waarheid van Gods Woord. Ik weet zeer wel dat er heel wat problemen liggen, die wij moeilijk of helemaal niet kunnen oplossen; dat er heel wat vragen zijn, die we nauwelijks of in het geheel niet kunnen beantwoorden. Maar is dat zo erg? Laten we toch de Bijbel blijven lezen in zijn eigen licht. De Heilige Schrift is haar eigen uitlegster.

Wie de zondeval ontkent heeft daarmee tegelijkertijd het Borgwerk van Christus de doodsteek gegeven. Men moge dit ontkennen, niettemin is dit waar. Wie de eerste bladzijden uit de Bijbel scheurt (en dat doet men als wat daar gezegd wordt niets is dan een leermodel), heeft in feite heel de Bijbel verminkt. Als de mens niet is geschapen (niet door evolutie, maar door een rechtstreekse daad van God) naar Gods beeld en Zijn gelijkenis en niet na eerst goed geweest te zijn in de zonde is gevallen, wat blijft er dan over van Gods opzoekende genade in Christus? Wie kan dan bv. de Romeinenbrief nog goed lezen? Er ware heel wat meer van te zeggen, maar ik laat het hierbij. Een treurige zaak, dat de kerk van binnenuit zo aangevallen wordt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.