+ Meer informatie

Verdeeldheid binnen SER over stimuleringsbeleid

Zijlstra: Financieringstekort gruwelijk hoog

2 minuten leestijd

^ De Sociaal-Economische Raad (SER) is sterk verdeeld over de vraag in welke mate het beleid om de economie te stimuleren moet worden gericht op bepaalde sectoren, dan wel op een algemene verbetering van de positie van het bedrijfsleven.

De FNV kiest vooral voor een gericht beleid, de werkgevers en de vakcentrale voor hoger personeel leggen de nadruk op een globaal beleid en het CNV neemt een tussenpositie in. Dat bleek vrijdag bij de behandeling van het advies over de sociaal-economische ontwikkeling op middellange termijn.

De werkgevers en de HPM kregen de steun van de kroonleden Van der Grinten, Kuipers, Van Doorn en Nieuwenburg. Zij vinden het niet de taak van de overheid om vernieuwing van produkten en produktieprocessen (innovatie) tot stand te brengeft of uit te lokken.

Kernpunten

De uit de hand gelopen overheidsfinanciën en de onhoudbare groei van de sociale voorzieningen zijn de kernpunten die de komende vier jaar ter liand moeten worden genomen. Die mening gaf dr. J. Zijlstra, president van de Nederlandsche Bank, vrijdag tijdens h^t debat in de SER.

Zijlstra was het met FNV-voorzitter Kok eens dat de bestrijding van de werkloosheid de hoogste prioriteit moet hebben en dat andere economische doelstellingen daaraan ondergeschikt moeten kunnen worden gemaakt. Dat betekent volgens de bankpresident echter niet dat je deze doelstellingen, zoals het verbeteren van de betalingsbalans en het terugdringen van het financieringstekort van de overheid, mag verwaarlozen. Dat zou immers kunnen terugslaan op de mogelijkheden om een werkgelegenheidsbeleid te voeren.

,,GruweHjk"

Eén financieringstekort van negen procent, waarvan op dit moment sprake is, noemde Zijlstra „gruwelijk". Men kan niet onbeperkt in het buitenland lenen om het tekort te financieren. De bankpresident zei er niet voor te willen pleiten dat tekort in twee jaar tot vijf procent terug te brengen. Maar degenen die de werkgelegenheid ter harte gaat zouden zich enthousiast moeten scharen achter hen die zeggen dat het zo niet langer kan met de overheidsfinanciën, zo merkte hij op.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.