+ Meer informatie

Haagse en Zoetermeerse kerken willen religieus stiltecentrum op Floriade '92

Zoetermeerse ds. De Jong „gematigd positief" over kerkelijke plannen

3 minuten leestijd

DEN HAAG/ZOETERMEER — De Haagse gemeenschap van kerken en de interkerkelijke opbouwcommissie te Zoetermeer willen op de komende Floriade 1992 aanwezig zijn met een stiltecentrum. Het gaat om een „dienstbare presentie", waarin gebed, bezinning en gesprek centraal staan.

Onder de zeventig vrijwilligers uit de kerken die de Floriade-bezoekers te woord zullen staan, zullen volgens commissie-woordvoerder pater L. Bergen geen mensen zijn die „gaan getuigen". Bergen zoekt goed opgeleide, „gespreksbewuste" vrijwilligers, met minimaal een zeker invoelingsvermogen voor andersgelovigen. Hun toerusting zal daarop zijn toegesneden.


Tijdens de Floriade zal in 'de' Haagse en Zoetermeerse kerken bovendien in cursus en preek aandacht worden besteed aan „de gelovige kijk op de natuur, onze plaats daarin en hoe wij in het voetspoor van Jezus Christus daarmee kunnen omgaan". Pater Bergen attendeert op de samenstelling van liturgisch en catechetisch nevenmateriaal. Dit materiaal zal worden aangeboden aan de plaatselijke predikanten. De voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland, prof. dr. D. C. Mulder, heeft zijn instemming betuigd met het Floriade-initiatief. De bezinning op de gaven van de Schepper vormt naar zijn mening een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen van het conciliaire proces. Volgens Mulder betreft het een oecumenische activiteit van groot belang. „God zoekt het heil van gelovigen, andersgelovigen en ongelovigen. Die gedachte schept mildheid en bereidheid tot dialoog", zo meent hij.


Kritische begeleiding


Voor de Zoetermeerse gereformeerde-bonder ds. G. C. de Jong is de dialooggedachte geen aanleiding om het project te kritiseren. Wel heeft hij er bij de voorbereidingen voor gepleit om de uniciteit van Christus daadwerkelijk gestalte te geven. Aan dit verzoek werd volgens hem gehoor gegeven. De christelijke symboliek krijgt een plaats in het hart van het centrum en daarmee is de nadruk op het christelijk belijden gewaarborgd, aldus de predikant.


Ds. De Jong was van meet af aan bij de gesprekken van zijn kerk met de commissie "Kerkelijke presentie Floriade 1992" betrokken. Hij kent de „flinke discussies" over de presentie van God als Schepper of Verlosser van binnenuit. Binnenkort vertrekt hij naar Sliedrecht. Dan is verdere deelname uitgesloten. Was dat niet het geval, dan zou hij het project zeker kritisch hebben begeleid, zo verzekerde hij ons.


Ook de Haagse. hervormde gemeente participeert in de kerkelijke plannen voor Floriade 1992. Ds. L. Wüllschleger uit Den Haag ziet vooralsnog af van commentaar, omdat hij tot nog toe niets van het initiatief vernomen heeft. De christelijke gereformeerde kerken en de gereformeerde gemeenten uit Den Haag en Zoetermeer zijn niet bij het project betrokken.


Bloemoffers


In het stiltecentrum zullen de vrijwilligers uit de kerken bij toerbeurt fungeren als gastvrouw en gastheer. Een handboek voor hun toerusting is nog in voorbereiding. Bezoekers zullen door hen tevens worden geïnformeerd over het zogenaamd bijbels bloemschikken. Hierbij wordt een bijbelgedeelte met natuurlijke materialen en bloemen geïllustreerd.


Een kleine tentoonstelling zal aandacht schenken aan „de bloemoffers van de hindoe, het ikebana van de boeddhist, de loelev van de jood, het palmtakje van rooms-katholieken en de oogstdankdag van reformatorische christenen". Op deze manier moeten voor iedere bezoeker herkenbare eigen geloofsgebruiken worden geboden; een gegeven dat tevens moet leiden tot onderlinge herkenning.


Budget


Het stiltecentrum op de Floriade zal worden gerealiseerd binnen het themagebied "Welzijn" en ongeveer vierhonderd vierkante meter beslaan. Er is gekozen voor een ontwerp dat herinnert aan de vroegere kloostergangen rond binnenhoven. Aan het daarbinnen heersende „verstilde karakter" wordt mede bijgedragen door een haag die het terrein aan beide zijden omsluit. Een speciale lichtinval moet bovendien uitnodigen tot „meditatie en concentratie".


Over de plannen is volgens pater Bergen al zo'n twee jaar nagedacht. De bouw gaat in totaal 200.000 gulden kosten. Een kwart daarvan zal worden opgebracht door de organiserende Haagse en Zoetermeerse kerken. Voor de resterende driekwart zullen de kerken een beroep doen op sympathiserende bedrijven en organisaties. Over het vérloop van de fondsenwerving konden deze week nog geen mededelingen worden gedaan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.