+ Meer informatie

In Zuid-Holland gaat KVP met links in zee

AM EN CHU IN DE KOU

3 minuten leestijd

In Zuid-Holland dreigt de samenwerking tussen de confessionele partijen — AR, CH, KVP — volledig de mist in te gaan. Ondanks de veelvuldige besprekingen die zij in het verleden samen voerden blijkt de KVP nu niet zo'n erg betrouwbare partner voor de beide protestantse partijen. Drs. F. Goudswaard, voorzitter van het gewest Zuid-Holland, vertelde zaterdag dat er oriënterende besprekingen zijn tussen de progressieve partijen — PvdA, D'66, PSP — om na de verkiezingen samen een program-college te vormen. Bij deze besprekingen werd ook de KVP betrokken.

„Wij streven naar een programcollege met partijen die in het verleden blijk hebben gegeven een progressief beleid te willen voeren", aldus de heer Goudswaard. Volgens de vier progressieve partijen komt daarvoor alleen de KVP in aanmerking. Men wil voor de verkiezingen met een beleidsprogramma 'komen. Daarnaast moeten volgens de bestuursdelegaties ook afspraken worden gemaakt over de portefeuille- en zetelverdeling, zo deelde Goudswaard mede. Op het ogenblik worden in het college van Gedeputeerde Staten twee zetels bezet door de PvdA. De ABP, CHU, KVP en WD bezetten ieder één zetel. VVD, ARP en CHU behaalden bij de Statenverkiezingen van 1970 meer dan een derde van de Zuidhollandse stemmen: 34.1 procent. De vier linkse partijen die nu met de KVP in zee willen gaan behaalden gezamenlijk 41.8 procent van de stemmen; de KVP zelf 13.6 procent.

De KVP heeft er op aangedrongen om ook de AR en OH bij het overleg over een programcollege te betrekken, maar de linkse partijen voelen daar bitter weinig voor. Het ziet er niet naar uit, dat de KVP zich daardoor zal laten weerhouden. De verhouding tussen' de drie confessionele partijen is onlangs sterk bekoeld, toen met men niet eens kon worden over één gemeenschappelijke lijst voor de komende verkiezingen.

CH-UNIE

De voorzitter van de CHU-CHU fraktie in de Tweede Kamer, dr. R. J. H. Kruisinga, meent dat de KVP in Zuid-Holland met haar besprekingen met PvdA, D'66 PPR en PSP over het vormen van een programcollege van G.S. in deze provincie "haar gang maar moet gaan". De CHU kan op grond van haar uitgangspunt daaraan niet meewerken, aldus dr. Kruisinga. Alhoewel het hier om provinciaal politiek beleid gaat reageerde dr. Kruisinga om zijn standpunt ten aanzien van besprekingen over collegevorming voor de verkiezingen uiteen te zetten.

„De CHU is op grond van haar uitgangspunten van oordeel, dat eerst de kiezers moeten spreken. De CHU heeft tegen afspraken vooraf ernstige bezwaren. Dat tast naar het oordeel van de CHU de rechten van de kiezers aan", aldus dr. Kruisinga. De afspraken vooraf kunnen volgens hem gemakkelijk uitmonden in kiezersbedrog. Dat is bij de laatste kabinetsformatie duidelijk gebleken. Daaraan werkt de CHU niet mee.

GEEN UITNODIGING

De provinciale besturen van ARP en CHU in Zuid-Holland — deze partijen zullen bij de verkiezingen hun kandidatenlijsten verbinden — zullen de mededelingen van drs. Goudswaard op een dinsdagavond te houden vergadering bespreken. Er werd thans geen behoefte gevoeld aan een reactie, omdat er nog geen uitnodiging was over besprekingen met andere partijen inzake de vorming van het Zuidhollandse college van GS.

Wel reageerden de besturen van twee van de zeven CHU-statenkringen in Zuid-Holland, te weten die van Delft en Dordrecht. Zij betuigden instemming met het commentaar van dr. Kruisinga. Ons uitgangspunt is dat voor de verkiezingen geen afspraken worden gemaakt, aldus deze besturen

Drs. J. de Koning, voorzitter van de ARP, betreurt de gang van zaken in Zuid-Holland. Hij had graag gezien, dat AR, CH en KVP één lijn hadden getrokken in Zuid-Holland. Er is ook een brief naar alle provinciale organisaties gestuurd, waarin wordt verzocht zoveel mogelijk samenwerking te zoeken met KVP en CHU. Dat dit in Zuid-Holland niet gelukte weet de heer De Koning aan de weerstanden die tegen dit samengaan bU de CH-statenkringen bestaan.


Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.