+ Meer informatie

TBS bestaat zatendag honderd vijftig jaar

Gods Woord temidden der volken

2 minuten leestijd

APELDOORN — Zaterdag zal de Trinitarian Bible Society tijdens de jaarvergadering het honderdvijftigjarig bestaan gedenken. Dat zal gebeuren in de Westminster Chapel, in de Londense Buckingham Gate.

Na jaarverslag en bestuursverkiezing zal bestuurslid dr. P. M. Rowell uit Coventry een toespraak houden.

Deze jaarlijkse ontmoeting zal gelegenheid bieden voor broederlijk contact en dankzegging aan God voor Zijn leiding, voorzienigheid en zegeningen in het werk dat sinds de stichting van de Society in 1831 verricht is.

Dit lezen we in de aankondiging van de Trinitarian Bible Society-uitgave, „The Quartely Record". Het driemaandelijkse blad geeft verantwoording van het werk van het nu honderdvijftig jaar bestaande Bijbelgenootschap.

Als devies voert de TBS: „Het woord van God temidden van alle volkeren". Het in 1831 begonnen werk gaat ook vandaag verder op dezelfde Schriftuurlijke gronden en met dezelfde doelstelling.

Doelstelling
Die doelstelling is het bewaren van de zuiverheid van Gods Woord en het aanmoedigen tot en stimuleren van Bijbelvertaalwerk. Het niet minst belangrijke streven van de Trinitarian Bible Society is de eigen vervaardiging en de verspreiding van getrouwe uitgaven van Gods Woord.

Al honderdvijftig jaar hebben degenen die meer dan honderd landen de verspreiding van het Woord Gods verzorgden aanzienlijke hulp van de Society ontvangen. De TBS heeft in vele behoeften kunnen voorzien.

De Society heeft alleen de geautoriseerde King James-version in omloop gebracht. De TBS verspreidt tevens Nieuwe Testamenten, Evangeliën, folders, posters en kalenders, niet alleen in het Engels maar ook in vele andere talen.

Wij houden vast, zo lezen we in The Quarterly Record, aan het getrouwe Woord en houden vast aan de vaste en eeuwige glorie van God de Vader, de Zoon en van de Heilige Geest. Ook belijden wij de inspiratie van God, de onfeilbaarheid en het gezag van de Heilige Schrift als het Woord van God.

GBS
De Gereformeerde Bijbelstichting, die samenwerkt met de TBS laat zich vertegenwoordigen op de honderdvijftigste jaarvergadering in Londen door baar voorzitter en een bestuurslid. Dat zijn de predikanten J. van Haaren te Amersfoort en L. Blok uit Nunspeet.

Het bestuur van de GBS zal als blijk van waardering bij dit jubileum een gift overmaken voor het drukken en verspreiden van de Bijbel. Het heeft daartoe leden opgeroepen geld over te maken.

Het bestuur van de Gereformeerde Bijbelstichting wijst in haar driemaandelijkse uitgave „Standvastig" vooral op de verspreidings- en vertaalprojekten die in het Verre Oosten plaats hebben.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.