+ Meer informatie

„Hogere brandstofheffing is funest"

DSM verwacht ernstige schade door plannen kabinet

2 minuten leestijd

HEERLEN (ANP) - Het chemieconcern DSM vreest dramatische gevolgen, speciaal voor Limburg, van de plannen van de regering om de zogenoemde WABM-brandstofheffing meer dan te verdubbelen, en wel van 925 miljoen gulden dit jaar tot 2,2 miljard in 1994. DSM wijst de plannen dan ook af. Ook de samenwerkende elektriciteits-produktiebedrijven (SEP) wijzen de kabinetsplannen af.

De raad van bestuur van DSM stuurde gistermiddag een nota over deze kwestie toe aan alle Limburgse Tweede-Kamerleden en het provinciaal bestuur, de kamers van koophandel in Limburg en aan meerdere gemeentebesturen.

Als de plannen doorgaan dwingt de internationale concurrentie DSM om de investeringen voortaan te richten op meer gunstige locaties in het buitenland. De aangevochten verhoging van de brandstoftieffing zal voor het chemieconcern aanleiding worden jaarlijks in Limburg 200 miljoen gulden minder te investeren, waarmee direct 200 arbeidsplaatsen gaan vervallen en indirect zeker 500. Volgens DSM wordt de relatie tussen de heffing en de aanwending ervan, verbroken en is onder het mom milieu sprake van een ordinaire belastingverhoging. Ook vindt de raad van bestuur dat het principe "de vervuiler betaalt", wordt losgelaten.

Roofbouw

Nederland dreigt, gedreven door financiële nood, roofbouw te plegen op zijn industrieel draagvlak, waardoor het economisch in een neerwaatse spiraal terechtkomt.

Naast de voorgestelde verhoging van de brandstofheffing overweegt het kabinet nog forse regulerende energieheffingen in de orde van 50 tot 100 procent, waardoor Nederland het gevaar loopt zijn aansluiting met andere EG-lidstaten volledig te verliezen.

Bedrijven die zich grote financiële offers getroosten ten behoeve van het milieu worden door de voorgenomen maatregelen van de regering dubbel gepakt. Zij zullen er ook toe leiden dat de balans ten gunste van het buitenland zal doorslaan, zodat ondernemingen als DSM uit concurrentieoverwegingen gedwongen om een toenemend aandeel van hun investeringen over de grens te doen.

SEP

De Samenwerkende Elektriciteitsproduktiebedrijven (SEP) zijn eveneens tegen de door de regering voorgestelde milieuheffing op brandstof en is ook zeer gekant tegen een regulerende heffing op energieverbruik.

De SEP wijst erop dat vorig jaar in een convenant tussen de elektriciteitsproduktiebedrijven, de provincies en de staat concrete afspraken zijn gemaakt om uitstoot van verzurende stoffen door elektriciteitscentrales drastisch te verminderen. Daarvoor zijn kostbare investeringen nodig.

De regering wil de brandstofheffing uit de wet algemene bepalingen milieuhygiëne flink verhogen en de opbrengst gebruiken voor het milieubeleid. Maatgevend voor de ,heffingen wordt onder meer de uitstoot van koolzuurdyoxide.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.