+ Meer informatie

Doel van de Terdege-actie: "Bunyans Christenreis" naar de Sowjet-Unie

3 minuten leestijd

Voor de derde maal voert Terdege onder haar lezers een actie voor een goed doel. Twee keer hebben wij voor een nuttig doel gekozen in Nederland. De nood in deze snel veranderende wereld komt echter in zo'n enorme omvang op ons af, dat besloten is om deze keer een actie te gaan voeren voor een doel over onze landsgrenzen heen. in de communistische Sowjet-Unie hebben grote veranderingen plaatsgehad. Vervolgingen hebben plaatsgemaakt voor godsdienstvrijheid. De Heere regeert! Kon anderhalf jaar geleden christelijke lectuur nog slechts mondjesmaat èn clandestien in dat immense land gebracht worden, nu zijn er gelukkig ruime mogelijkheden. Van die mogelijkheden willen wij graag gebruik maken door lectuurtesturen. En dan geldt: hoe meer hoe liever. Dat die mogelijkheden snel benut moeten worden is duidelijk, want het gist in de Sowjet-Unie. Daarom moeten wij nu met ons allen de hand aan de ploeg slaan om onze medemensen daar te voorzien van geestelijke lectuur. Daar is dringend behoefte aan. Tientallen jaren van volstrekt atheïsme en niet te vergeten vervolgingen, hebben een enorme geestelijke leegte achtergelaten. Een leegte die niet op te vullen bleek met marxistische ideeën. Dal kan ook niet, want de enige oplossing is het Evangelie van Jezus Christus. En is het dan geen wonder dat wij als Terdegelezers nu de mogelijkheid hebben om onze medemensen in dat grote rijk te voorzien van geestelijke lectuur? Lectuur waarmee deze behoeftigen gevoed kunnen worden in de leer die naar de Godzaligheid is. Lectuur die de zo nodige opbouw kan geven in kennis en genade. Gekozen is voor het bekende en leerzame boek "De Christenreis" van Bunyan, geïllustreerd met kleurenplaten van schilderijen van Albert Wessels. Hoe meer wij met ons allen afstaan van onze overvloed, hoe meer boeken er overhandigd kunnen worden aan onze medemensen in Rusland, die nog zo kort geleden aan vervolgingen bloot stonden als zij een Bijbel of geestelijke lectuur in huis hadden. Brengt Terdege die boeken zelf naar de Sowjet-Unie? Nee, dat zou niet verstandig zijn. Erzijn gelukkig vertrouwde organisaties in ons land, die veel ervaring op dit gebied hebben en uiteraard over de nodige contacten beschikken. Wij stellen de opbrengst van de actie daarom beschikbaar aan "Kom Over Ter ondersteuning van de actie plaatsen wij in de komende nummers steeds twee rebussen. De uitkomst heeft te maken met onze actie. De opbrengst aan extra postzegels is ook bestemd voor dit mooie doel. Als het goed is dan kan het niet anders, of u bent bewogen met de geestelijke armoe van de Russen, die zo radicaal verstoken waren (en vaak nog zijnI) van christelijke lectuur. Maak direct een gift over op giro 300 7010 van Terdege Helpt in Apeldoorn. Om het u gemakkelijk te maken vindt u op pag. 64 (bij de rebus) een acceptgirokaart. Dringend verzoek: wilt u deze acceptgirokaart niet gebruiken voor het betalen van uw abonnementsgeld? Laat uw hart spreken en zorg voor brood voor het hart. Uw medemens heeft honger! Laat hem niet verkommeren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.