+ Meer informatie

De lange broek

2 minuten leestijd

RONDKIJK

Uw Rondkijker heeft de schaar ter hand genomen en een stukje uit de krant geknipt. Een courantenbericht dat ons wat heeft te zeggen over het dragen van mannenkleren door vrouwen, waarom ik het hier in zijn geheel weergeef. Het luidt als volgt:

Te Verviers weigerde een rechter een vrouw als getuige te horen, omdat zij in een lange broek w r as verschenen. Zij had. meende hij, geen respect voor de rechtbank. Een advocaat betoogde een kwartierlang, dat een lange broek reeds lang niet meer uitsluitend als een kledingstuk voor mannen is te beschouwen. Hij w r ees ervoorts op, dat de getuige rechtstreeks uit de fabriek, waar zij werkt, naar de rechtbank was gekomen en dus geen bijzondere zorg aan haar toilet had kunnen besteden. De advocaat had geen succes. De rechter bleef onwrikbaar."

De wereldgelijkvormigheid in onze kerken is zover doorgedrongen. dat er gevallen voorkomen, dat meisjes zich niet ontzien om met een lange broek ter catechisatie, soms wel ter kerk te komen. Kort geleden heb ik mij laten vertellen, dat een predikant uit een onzer gemeenten de meisjes van catechisatie wegstuurde, waarvan sommigen in het portaal de broek onder de rokken optrokken, maar anderen zó waren beledigd dat ze niet meer ter catechisatie kwamen. Ik schrijf wel niet voor meisjes maar velen zullen dit toch lezen en er valt uit dit krantenknipsel wat te leren. Die rechter stuurde het meisje met de lange broeg weg van de balie, omdat ze geen respect had voor de rechtbank. Hij liet zich ondanks het betoog van die advocaat, niet vermurwen. \

Is er niet veel te meer recht voor onze predikanten, die meisjes in jongenskleren voor zich krijgen op catechisatie, weg te sturen, omdat ze geen respect hebben voor de dienst van God en voor Zijn Woord? Duidelijk leert ons de H. Schrift in Deuternomium 22 •:5: Het kleed eens mans zal niet zijn aan een vrouw en een man zal geen vrouwenkleed aantrekken; want al wie zulks doet, is de Heere uwen God een gruwel." Een verder commentaar zal ik hierop niet geven. Tot de volgende keer.

RONDKIJKER.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.