+ Meer informatie

EEN GOEDKOPER ALTERNATIEF

2 minuten leestijd

Zuidwest-Nederland wordt deze week geplaagd door een staking bij het streekvervoer. Gisteren begon de staking in Zeeuwsch-Vlaanderen. Vandaag en morgen zal ook in de rest van Zeeland en op de Zuidhollandse eilanden het busvervoer plat liggen.
Aanleiding tot de staking is het vervangen van een volstrekt onrendabele buslijn tussen Hulst en Lamswaarde door een soort taxisysteem. Gemiddeld maken zo'n vier a vijf passagiers gebruik van deze dienst, zodat het wel erg kostbaar is om daar een bus voor te laten rijden.
Vandaar dat in de Tweede Kamer de gedachte brede steun vond om naar een goedkoper alternatief te zoeken. Niet alleen voor het traject Hulst-Lamswaarde, maar ook voor de vele andere duidelijk onrendabele busdiensten.
Maar juist daarom neemt de Vervoersbond FNV deze zaak hoog op. Hij heeft er vooral bezwaar tegen dat die alternatieve dienstverlening door een particulier taxibedrijf wordt uitgevoerd. Op die manier komen bij de streekvervoerbedrijven zo'n 250 banen op de tocht te staan.
Het is echter niet zonder reden dat die bustaxidiensten aan particuliere ondernemingen worden toevertrouwd. Die kunnen dat veel voordeliger dan de streekvervoerbedrijven. En de tekorten op het openbaar vervoer zijn zo schrikbarend hoog, dat allerlei mogelijkheden moeten worden aangegrepen om die tekorten binnen de perken te houden.
Buschauffeurs hebben nu eenmaal een duurdere cao dan werknemers in de taxisector. En grote busondernemingen hebben een veel kostbaarder top dan de (veelal) kleine taxibedrijven. Dat zijn gezichtspunten die tegenwoordig meer gewicht in de schaal leggen dan voorheen. Ook voor de overheid.
Al hebben veel mensen tegenwoordig een auto of beschikken zij over een ander gemotoriseerd vervoermiddel, toch blijft het openbaar vervoer voor bepaalde categoriën van de bevolking van groot belang. Vooral ook op het platteland. Daarbij is wel duidelijk dat in dunbevolkte streken dat openbaar vervoer nooit rendabel kan zijn. Maar daarom moet wel gezocht worden naar een vorm van openbaar vervoer waar de overheid zo min mogelijk geld op toe moet leggen. En dat ondanks allerlei stakingsacties.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.