+ Meer informatie

MARGINAAL EN MISSIONAIR

3 minuten leestijd

Drs W. Dekker, hoofd vorming en educatie van de Inwendige Zendingsbond in de PKN, denkt in dit boek hardop na over twee brandende thema’s. Aan de ene kant is dat de krimpende kerk in ons land en de geloofscrisis die ermee verbonden is, en aan de andere kant de roep om missionair élan die overal te vernemen valt. Die beide thema’s hebben met elkaar te maken. Dekker schrijft dat, wanneer hij ergens komt om een lezing te houden over missionair kerk-zijn, het binnen de kortste keren over de vraag gaat, wat we zelf geloven. Er is reden om te spreken van een geloofscrisis. Waar is God? Houdt Hij zich verborgen misschien? Is het nog altijd maar doorgaande proces van vervreemding van het christelijk geloof in onze samenleving misschien een oordeel van God? Waarover dan?

Dekker legt de vinger bij de ‘verdwijning’ van de hemel in onze cultuur. We hebben van de wereld een gesloten circuit gemaakt. Als christenen gaan we in de praktijk een eindweegs mee in de zucht naar beleving in het hier-en-nu, en ook het verlangen naar de hemel draait voornamelijk om het eigen ik. Het kleurt ook de verwachting van de kerkdienst: wie door de week niet met God leeft, zal niet naar de kerk gaan voor geestelijke voeding, maar voor entertainment.

Wat staat ons nu te doen? We moeten ‘het lef en het geloof hebben om de huidige situatie te duiden in het licht van Gods oordeel en genade’ (35). En tegelijk: ‘we mogen altijd een nieuw begin maken, omdat we God uit de Bijbel kennen als de God van het nieuwe begin’ (17). In deze – en andere – formuleringen blijkt dat Dekker er niet voor pleit om bij de pakken neer te gaan zitten. Waar over ‘gericht van God’ gesproken wordt, gebeurt dat nog wel eens. Dan ligt het vooral aan anderen, degenen die de kerk verlaten, de wetenschap, de tijdgeest. Maar begint het oordeel niet bij Gods eigen huis? Terecht zegt Dekker dat wie de dieptepeiling naar het gericht van God doet, geroepen is tot omkeer. Mijn vraag is wel: maken wij een nieuw begin, of zoeken we de HERE in zijn gericht en bidden we Hem dat Hij een nieuw begin maakt?

Dekker wijst de weg terug naar de Schrift. We moeten de Bijbel leren lezen als een boek van ontmoetingen, die vandaag doorgaan. De HERE laat zich vandaag ook kennen en vinden. Hij prijst met het oog daarop een ‘relationele hermeneutiek’ aan, waarin we niet alleen de Schrift grondig lezen, maar inzichten uit de moderne communicatieleer en psychologie meenemen. Het gaat erom bij de diepere existentiële lagen van de mens te komen. Kern van deze ‘relationele hermeneutiek’ is dat God een relatie aangaat met de mens en dat die nooit verloren is gegaan. Maar – God kan toch ook zwijgen en zich verbergen?!

Bij deze vragen moet ik het laten. Het moge duidelijk zijn dat ik meen dat Dekker er goed aan gedaan heeft deze beide thema’s met elkaar te verbinden. Hier moeten we verder over spreken!

n.a.v. Wim Dekker, Marginaal en missionair. Kleine theologie voor een krimpende kerk. Uitg. Boekencentrum Zoetermeer 2011, 208 blz., € 18,90.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.