+ Meer informatie

"Overbrengen SGP-boodschap vereist relatie"

4 minuten leestijd

GOUDA - Het is opmerkelijk dat de grote winnaars van de vorige kamerverkiezingen, LPF, CDA en SP, partijen waren die zich niet tegen Fortuyn verzet hebben, maar zich vóór hem uitspraken of zich afzijdig hielden. Kiezers stemden op 6 mei niet zozeer tegen iets of iemand, maar vóór iemand. Partijleiders die zichzelf in een tegenpositie hadden gemanoeuvreerd, waren daardoor in het nadeel.

Dat zei ir. J. M. van Haaften, organisatieadviseur, gisteravond op een jubileumcongres van de stichting Voorlichting & Vorming van de SGP. De stichting bestond in februari 25 jaar. Naar aanleiding daarvan belegde de SGP een congres, waarvan het middaggedeelte ging over de dualisering van het lokale bestuur en het avondgedeelte over het communiceren van de SGP-boodschap.

Van Haaften ging in zijn voordracht voor SGP-raadsleden en -wethouders uit van de onder psychologen en sociologen bekende "roos van Leary". Dat is een theorie die stelt dat de zeggingskracht van iemand mede afhangt van de plaats die iemand in een bepaald sociaal systeem inneemt: kiest hij in een zeker gezelschap bijvoorbeeld een leidende en helpende positie, of juist een tegenwerkende, agressieve?

Dat de ChristenUnie in de laatstgehouden verkiezingscampagne niet effectief communiceerde, houdt volgens Van Haaften verband met de "tegenrol" die de partij zichzelf aanmat. "Men stelde zich op als GroenLinks, maar de kiezers stemden in deze verkiezing niet tegen maar juist nadrukkelijk vóór. De SP heeft dat begrepen en ging de kamerverkiezingen voor het eerst niet in met de leuze "Stem tegen. Stem SP", maar met de kreet "Stem voor. Stem SP"."

De organisatiedeskundige gaf de SGP'ers diverse "technische adviezen" om hun boodschap zo goed mogelijk aan de man te brengen. Een daarvan is dat een boodschap nooit goed overkomt als niet eerst geïnvesteerd is in het leggen van een goede relatie. "Je kunt de mooiste boodschappen in een mobiele telefoon inspreken, maar als je hem hebt vergeten aan te zetten, heb je geen contact en leidt het tot niets."

Het leggen van een relatie betekent niet dat een SGP-politicus met iedereen dikke vrienden moet zijn, nuanceerde de inleider later zijn stelling. "Ook iemand die boos is, kan een relatie hebben met de ander. Maar je moet altijd zorgen dat je contact hebt. Dat je mensen aankijkt, dat je beseft dat je tegen een persoon praat en een verhaal niet afdraait alsof er net zo goed een tafel voor je zou kunnen staan."

Een belangrijke les is verder dat de ontvangst van een boodschap voor een deel afhangt van de context waarin hij gebracht wordt. "Als ik in deze zaal zeg dat er geen reden is tot paniek, neemt u dat voor kennisgeving aan. Als de piloot van een Boeing midden boven de oceaan rondroept dat er absoluut geen reden is tot paniek, schrikt u zich naar."

Volgens Van Haaften is dit ook hetgeen recent misging in Rijssen. Daar noemde de fractievoorzitter van de SGP tijdens de algemene beschouwingen in de gemeenteraad de moord op Fortuyn, de wateroverlast én het overlijden van Prins Claus "allemaal gevolgen van de verbroken relatie met God." De organisatiedeskundige: "De inhoud van de boodschap is juist, maar doordat hij gebracht is in de politieke context van de algemene beschouwingen, kwam hij heel anders over dan de boodschapper bedoeld had."

J. J. Luteijn, wethouder in Werkendam, ging gisteravond in op enkele praktische aspecten van politieke communicatie. Hij stelde dat een boodschap alleen overtuigend gebracht kan worden als SGP'ers zelf innerlijk overtuigd zijn van de boodschap. "En als wij werkelijk geloven dat Gods geboden heilzaam zijn voor alle mensen."

Luteijn benadrukte het belang van het hanteren van begrijpelijk taalgebruik. "We moeten beseffen dat veel medepolitici geheel vervreemd zijn van het taalgebruik van de Bijbel." Mede daarom moet een SGP'er steeds bereid zijn z'n standpunt uit te leggen. "Het ergste is wel als mensen van ons zeggen: Ik vroeg hem waarom hij ertegen was en hij wist er niet eens een antwoord op."

Toch betekent het feit dat onze boodschap soms niet begrepen wordt, niet per definitie dat wij dan tekortgeschoten zijn in onze communicatie, stelde de wethouder uit Werkendam. "De bijbelse boodschap is een boodschap die door mensen niet met open armen ontvangen wordt. Bidden of ons betoog bij mensen landen mag, hoort dan ook zeker tot de noodzakelijke activiteiten van een SGP'er."

Zie ook pag. 11: "SGP'ers niet blij met dualisme".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.