+ Meer informatie

'Kleine drie'vragen om regels euthanasie

„Discussie verplaatst zich naar wilsonbekwamen"

3 minuten leestijd

DEN HAAG — De voorzitters van de lileine cliristelijke fracties in de Tweede Kamer, de SGP'er Van der Vlies, de GPV'er Schutte en de RPFer Leerling, liebben premier Lubbers dringend gevraagd om heldere normen op te stellen inzake een verbod op euthanasie en te zorgen voor goede controle op de naleving daarvan.

Dat bleek vanmiddag in de Tweede Kamer tijdens de eerste termijn van de algemene politieke en financiële beschouwingen over de Rijksbegroting voor 1992. Volgens de fractievoorzitters van SGP, GPV en RPF is de euthanasie-discussie een hellend vlak. „Het beste bewijs daarvan is dat de discussie èn de praktijk zich al lang hebben verplaatst naar wilsonbekwame patiënten, zwaar dementen, comateuzen, pasgeborenen. Wij vinden dit uiterst zorgelijk en vragen de premier om een helder standpunt", aldus de SGP'er Van der Vlies.

Schutte noemde het „schokkend" dat bij toepassing van euthanasie het accent al is verschoven van de wil van de patiënt naar het belang van de patiënt. Leerling riep het kabinet op niet te kiezen voor de autonome mens, „maar voor het Goddelijk gebod: Gij zult niet doden".

De SGP is „zeer bedroefd, ja ontsteld" dat in de Troonrede en in de Miljoenennota met nauwelijks één woord werd gerept over de geestelijke belangen van ons volk. „Blijkt daaruit niet de geestelijke armoede van dit kabinet?" zo vroeg SGP-fractievoorzitter Van der Vlies. Ook de RPF'er Leerling schonk hier aandacht

Van der Vlies stelde enkele kritische vragen over de introductie van de zogenaamde regulerende heffingen. Deze heffingen beogen het energieverbruik terug te dringen. Het geld dat deze heffingen opleveren, moet gebruikt worden voor het milieubeleid. Volgens de SGP'er moet eerst de rapportage van de commissie-Wolfson, die een en ander onderzoekt, afgewacht worden. Van der Vlies bepleitte ook billijke overgangstermijnen voor de milieumaatregelen in de agrarische sector.

De SGP staat niet afwijzend tegenover de verhoging van het schoolgeld zoals door het kabinet wordt voorgesteld. Voor de RPF is de verhoging „bespreekbaar".

Verzorgingsstaat

De woordvoerders van de christelijke partijen legden ook de vinger bij de discussie over de herijking van de verzorgingsstaat. Van der Vlies bepleitte handhaving van de voordelen voor kostwinners, omdat ouders in staat moeten blijven zelf de kinderen op te voeden. De GPV'er Schutte wees op de oorzaken van de crisis waarin de verzorgingsstaat verkeert. „Werkgever en werknemer hebben in een arbeidsverhouding maatschappelijke verantwoordelijkheid aanvaard ten opzichte van elkaar, voor goede en kwade dagen. Die herkenbare individuele verantwoordelijkheid kan echter in ons stelsel van sociale zekerheid worden afgekocht door een onherkenbare collectieve verantwoordelijkheid". Volgens Schutte hoeft dat op zich geen probleem te zijn, als er bij de toepassing maar aan enkele harde randvoorwaarden wordt voldaan, zoals een onafhankelijke toetsing voordat er gebruik gemaakt mag worden van de voorzieningen en een onafhankelijk beheer van de middelen.

Schutte wees op de grote nadelen van de individualisering van de samenleving. Dat heeft gevolgen voor de 'dichtslibbing' van de wegen en het volgroeien van het Groene Hart. „Individualisering als ideaal vindt vele aanhangers, de praktijk is echter vaak hard", aldus Schutte.

Waarschuwing

Ook Leerling vroeg hiervoor aandacht: „Er werd niet geluisterd naar hen die zowel om principiële als om financiële redenen gereserveerd stonden tegenover de opbouw van de verzorgingsstaat. Net zo min als in onze dagen serieus aandacht wordt besteed aan de bezwaren en waarschuwingen die naar voren worden gebracht met betrekking tot een verdergaande individualisering van onze samenleving. Vroeg of laat breekt dat beleid ons even zwaar op als de opgebouwde verzorgingsstaat".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.