+ Meer informatie

Van de boekentafel

4 minuten leestijd

Rik Valkenburg, Wat wij geloven, pastorale discussieinterviews.

J. P. van de Tol, Dordrecht 1967, 228 hlz.

Ditmaal heb ik van de boekentafel eens een heel ander soort boek gehaald om het op uw tafel te leggen. Het is geen zware lectuur. Het gaat niet over een onderwerp uit de geloofsleer. Het biedt geen stof voor een gesprek op de kerkeraadsvergadering. Het is geen kerkelijk strijdschrift, en toch heeft het alles met het kerkelijk leven in Nederland te maken.

Rik Valkenburg heeft twintig gesprekken gevoerd met ’vooraanstaande kerkelijke figuren in Nederland’. Daarvan geeft dit boek verslag. U ontmoet er heel wat mensen in op hun praatstoel: naast de hervormde predikant A. Vroegindewij komt ook zijn Veenendaalse collega uit de geref. gemeenten in Nederland ds. F. Mallan aan het woord. Veenendaal is wel sterk vertegenwoordigd, want we kunnen ook gesprekken lezen die met ds. J. Overduin en met ds. Keuning gevoerd zijn.

Vrijwel alle kerkelijke richtingen zijn vertegenwoordigd: zelfs een pastoor ontbreekt niet! De vrijgemaakte prof. Kamphuis vindt men — de volgorde is alfabetisch — na dr. Okke Jager. De viijevangelische ds. uit Hilversum, D. W. Veldkamp krijgt een plaats voor de predikant van de geref. gemeente in Rotterdam A. Vergunst. De baptistenpredikant uit Hengelo, F. E. Huizinga, wordt voorafgegaan door de voormalige priester, nu gereformeerd ds. H. J. Hegger. De voorganger van de Pinkstergemeente, en redacteur van ’Kracht van omhoog’ de heer J. E. van de Brink opent de rij, direct gevolgd door dr. Buskes. Nu heb ik nog alle namen niet genoemd. Er moet ook een kleine verrassing overblijven.

Dit boek is zo interessant omdat we allerlei opvattingen van de ondervraagde mensen kunnen lezen. Valkenburg heeft zijn vragen soms heel scherp gesteld en deinst er niet voor terug heel persoonlijk te worden. Overigens is hij nergens kwetsend. De geïnter viewde wordt door hem wel nader aan de tand gevoeld over de houdbaarheid van zijn inzichten, en geconfronteerd met kritiek die in andere kringen daarop uitgebracht wordt. Ik vind dit een winstpunt. Geen van allen heeft het antwoord ontweken. Soms lijken de vragen op elkaar, soms worden er ook zaken aangesneden die bij anderen achterwege gelaten werden.

De titel van het boek lijkt me niet geheel in overeenstemming met de inhoud. Er komt veel meer aan de orde dan wat zij geloven. Er wordt gevraagd naar bepaalde inzichten over kerkelijke situaties, en naar de mening over sport, politiek en de wereldraad van kerken-ICCC. Soms wordt in het antwoord een soort belijdenis afgelegd, een beschrijving van de levensloop onder het gezichtspunt van Gods leiding.

Van alle ondervraagden vindt men een foto in het boek, dikwijls ook van het kerkgebouw waarin zij plegen voor te gaan. Maar het portret van deze mensen weet Valkenburg ons niet te tekenen. We zien dat alleen, voorzover zij in hun antwoorden dat van zichzelf tekenen. Op dit punt vond ik het gesprek met ds. Kok uit Ameide het meest karakteristiek.

Dr. Okke Jager zegt dat hij nog nooit in een uur zo uitgevraagd is als in dit gesprek. Hij staat nog wel achter zijn boekje ’Humor van de Bijbel’ maar zou het nu zo toch niet meer schrijven. Ds. Vroegindewij vindt dat de hervormde kerk de gereformeerde belijders het best zal bewaren voor eenzijdigheden, waarvan het gevaar in de scheidingskerken groter is, omdat die zich nog wel eens vastklampen aan bepaalde principiële exclusiviteiten, welke voor hun richting identiek zijn! Ik geef geen commentaar en citeer ook niet verder.

Als u kerkelijk Nederland eens op een heel andere manier wilt leren kennen en eens getuige wilt zijn van een aantal interessante gesprekken met predikanten of voorgangers, in hun huiskamer, dan moet u dit boek voor een rustige avond reserveren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.