+ Meer informatie

Ned. Geref. nog niet in de GOS

Selectie Liedboek vrijgegeven

3 minuten leestijd

BREUKELEN — De Nederlands Gereformeerde Kerken zullen voorlopig nog geen lid worden van de Gereforineerde Oecumenische Synode (GOS). De Landelijke Vergadering van deze kerken verwierp afgelopen zaterdag in Breukelen met 23 tegen 18 stemmen een voorstel van de Commissie voor contact en samenspreking met andere kerken om wel het lidmaatschap van de GOS aan te vragen. De omstreden positie van de Gereformeerde Kerken in Nederland binnen de GOS gaf daarbij de doorslag.

Wel zullen de Nederlands Gereformeerden naar verwachting waarnemers sturen naar de eerstvolgende bijeenkomst van de GOS, in 1984. Ze deden dat ook in 1980, toen de GOS in Nimes vergaderde. Op een volgende zitting zal de Landelijke Vergadering nog nader beslissen, welke concrete inhoud er aan dat waamemerschap kan worden gegeven.

Eenstemmigheid
Eenstemmigheid bleek er onder de afgevaardigden te bestaan in de beoordeling van de positie van de Gereformeerde Kerken in de GOS. De in het commissierapport neergelegde opvatting, dat er sprake is van een ernstige schending van de grondslag van de GOS door de Gereformeerde Kerken, zeker na de recente aanvaarding van het rapport over de aard van het Schriftgezag, ondervond ter vergadering geen enkele bestrijding. Wel liepen de meningen uiteen over de daaruit te trekken conclusie.

Commissierapporteur A. P. de Boer — met prof. dr. E. Schuurman als waarnemer aanwezig op de GOS in Nimes — waarschuwde de vergadering om niet aan de kant te blijven staan en van afstand te blijven toekijken wat de andere lidkerken van de GOS er straks van maken: „Juist nu er in 1984 ten aanzien van de Gereformeerde Kerken in Nederland ingrijpende besluiten zullen worden genomen door de GOS (inzake het lidmaatschap van de Wereldraad van Kerken en naar verwachting ook over homofilie en het Schriftgezag) moeten we erin springen en die kerken gaan steunen die de GOS in het Gereformeerde spoor willen houden."

Na de verwerping van het commissievoorstel om lid te worden, benadrukte praeses ds. H. J. van der Kwast dat daaruit niet geconcludeerd mag worden dat de Nederlands Gereformeerde Kerken negatief staan tegenover de GOS. „Het is duidelijk dat we de Gereformeerde broederschap in de wereld willen zoeken. Het gaat er alleen om, dat dit niet het juiste moment is om tot de GOS toe te treden."

Liedboek
Tevens hield de Landelijke Vergadering zich bezig met de uitbreiding van het gezangenrepertoire. Ter tafel lag een rapport van de Gezangencommissie met daarin een - in opdracht van de vorige Landelijke Vergadering vervaardigde - selectie van die liederen uit het Liedboek voor de kerken, die volgens de commissie een Schriftuurlijke inhoud hebben en gekenmerkt worden door een niet-verouderd taalgebruik.

De vergadering sprak met overgrote meerderheid van de stemmen uit het verantwoord te achten dat deze selectie — bestaande uit circa 160 van de 480 liederen uit het Liedboek — in de eredienst gebruikt wordt. Het al of niet gebruiken van het Liedboek blijft daarmee in de vrijheid van de plaatselijke kerken. Overigens gebruikt voor deze uitspraak van de Landelijke Vergadering blijkens het commissierapport al één op de vier plaatselijke Nederlands Gereformeerde Kerken een selectie uit het Liedboek in de kerkdienst.

Een voorstel om het gebruik van het Liedboek af te wijzen en eerst pogingen te ondernemen om samen met ondermeer de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Bond in de Nederlands Hervormde Kerk een reformatorische gezangenbundel samen te stellen, kreeg nauwelijks enige steun.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.