+ Meer informatie

„Ze vroegen alleen of ik orgel speel

Harderwijks echtpaar Stigter al 27 jaar tehuisleider in PMT's

5 minuten leestijd

HARDERWIJK - „Links, twee, drie, vier!" Een peloton soldaten marcheert over het kazerneterrein. Veertig jongens uit vrijwel alle delen van het land kijken uit naar het eind van de middag. Dan gaat het groene legerpak uit en het burgerkloffie aan. Tijd voor ontspanning. Degenen die niet naar huis kunnen, zijn onder meer welkom in het Protestants Militair Tehuis (PMT) in Harderwijk. Het tehuisleidersechtpaar Stigter staat al 27 jaar lang klaar voor Jan Soldaat. „We hebben een heel grote huiskamer, waar iedereen welkom is".

i Aart en Anny Stigter kennen het klappen van de zweep. Ze werkten eerst negen jaar in het PMT in Oirschot en daarna dertien jaar in Duitsland. Sinds 1986 staan ze in Harderwijk klaar voor de soldaten van een van de kazernes die de stad rijk is. „We hadden een levensmiddelenzaak, maar wilden liever iets doen met jonge mensen", vertelt mevrouw Stigter. Het echtpaar reageerde met succes op een oproep in de krant voor tehuisleider. Stigter: „We zijn zo van achter de toonbank in het PMT terechtgekomen. Ze vroegen alleen of ik orgel kon spelen".

Kerkdiensten

In de begintijd was het vooral tijdens de weekwisselingen druk. Veel jongens hadden geen verlof of konden de reis naar huis niet betalen. Op zondag konden ze een kerkdienst bijwonen in het PMT. „Daardoor wist je in die tijd veel beter wie er kerkelijk meelevend waren. Er was toen ook nog een dagsluiting. Dat kun je nu niet meer doen", zegt mevrouw Stigter.

Toch probeert het echtpaar inhoud te geven aan de christelijke identiteit van het tehuis. Die ligt er niet duimendik bovenop. „Maar je merkt het wel", aldus mevrouw Stigter. Ze wijst erop dat er verantwoorde lectuur op de tafels ligt, waaronder het familieblad Terdege. 'Verder willen de tehuisleiders geen gokkasten in het PMT. Wel zijn er mogelijkheden voor flipperen, snookeren, lezen, studeren en televisiekijken. Ook voor een maaltijd of andere consumpties kunnen de dienstplichtigen in het PMT terecht.

Het eerste contact tussen de militairen en het PMT verloopt vaak via de legerpredikanten, die in het PMT de lessen geestelijke verzorging geven. De meesten vveten dan al wat een PMT is, omdat ze elders hun militaire opleiding hebben gevolgd. „Dan hoeven wij alleen nog maar te zeggen: Welkom in Harderwijk", aldus Stigter. Ook door middel van posters en folders probeert hij de dienstplichtigen op het PMT deren. ie atten

Collecte

Vorige maand rammelde in het hele land de collectebus ten behoeve van militaire tehuizen, vormingscentra en geestelijke verzorging. Het Protestants Interkerkelijk Thuisfront houdt al sinds 1947 jaarlijks een collecte voor zijn tehuizen. Dit jaar werd voor het eerst samengewerkt met het Nationaal Katholiek Thuisfront en het Humanistisch Thuisfront. De samenwerking vloeit voort uit het advies van de stichting Collectenplan om na 1992 geen landelijke collectes voor het PIT toe te staan als deze niet minimaal een miljoen gulden opbrengen. De afgelopen jaren werd dat bedrag niet gehaald.

Het tehuisleidersechtpaar heeft er niet zo veel moeite mee dat de collecten voor PMT's en KMT's worden gecombineerd. „We beogen hetzelfde. Maar dat de opbrengst ook voor de humanistische tehuizen is, daar zitten wel toch wel een beetje mee. Of dat eigenlijk wel kan, is nog een open vraag. Maar we móeten denk ik wel samenwerken als we willen voortbestaan. Ik denk dat dat in de toekomst nog verder gaat, omdat we anders financieel niet rondkomen".

Mevrouw Stigter wijst erop dat een groot geldelijk gat zou ontstaan als de opbrengst van de jaarlijkse collecte zou wegvallen. „Het is jammer dat de kerken het wat laten afweten. Die laten ons een beetje in de steek. Als ze in de week van de PIT-collecte eens een collecteopbrengst voor dit werk zouden bestemmen... Er zitten toch ook allemaal jongens van die kerken in dienst?"

Contact

De heer en mevrouw Stigter hebben over het algemeen weinig contact met de plaatselijke kerken. Dat komt volgens hen ook doordat de meeste militairen de zondagen thuis doorbrengen. „In het begin kwamen vertegenwoordigers van de kerken zich hier voorstellen als er een nieuwe groep binnenkwam. En er kwamen ook ouderlingen op bezoek in het PMT. Dat hoeft nu niet meer", zegt mevrouw Stigter.

Ze benadrukt dat er een goede samenwerking is met de vier legerpredikanten die in Harderwijk werkzaam zijn. Regelmatig wordt er samengewerkt of naar elkaar doorverwezen. Graag zouden de tehuisleiders ook meer contact willen hebben met de commandanten op de kazernes. „Zij werken de hele dag met de militairen en wij willen ook graag wat voor hen doen. Dan kun je soms goed samenwerken".

Het echtpaar heeft nog meer op het verlanglijstje staan. Een plaatselijke werkgroep van mensen uit de verschillende kerken zou goed kunnen helpen bij activiteiten, bij voormotto "Schoon en Groen Samen Doen" zijn medewerkers van de buitendienst van de gemeente Bunnik en werkvoorzieningsschap Zeist en omstreken begonnen met het opruimen van alle zwerfvuil en het onkruidvrij maken van bermen, plantsoenen en trottoirs. Zij worden geholpen door inwoners van Bunnik. De gemeenteraad heeft voor de onkruidbestrijding zonder chemische middelen 16.000 gulden beschikbaar gesteld en voor het groenbeheer nog eens 6000. Van bewoners, scholen, wijkverenigingen en milieu-organisaties wordt verwacht dat men ook een steentje aan bijdraagt, zoals het schoonmaken van eigen muren, hagen en trottoirs. gehandhaafd. Tevens komen er twee verkeersdrempels en een drempelplateau in de bocht nabij de Weeshuislaan en bij de aansluiting met de Jagerlaan. Parkeren kan na de inrichting alleen nog maar aan de zijde van de oudbouw. De Middellaan tussen de Antonlaan en Torenlaan wordt verhoogd. De trottoirs komen op gelijke hoogte te liggen met de rijbaan. en W willen met een procedurefout worden gestaakt. De gemeente Soest heeft zich daarna om financiële redenen teruggetrokken. De raadscommissies stadsontwikkeling en milieu en landschap kunnen op 22 en 23 oktober hun visie geven op de plannen van het college.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.