+ Meer informatie

Op de keper beschouwd

2 minuten leestijd

Het is een nuttige zaait dat we aandaclit besteden aan onze natuurgebieden in het algemeen en (nu) aan de Lauwerszee in het bijzonder. Door de verregaande verstedelijliing, industrialisatie, cultuurtechniek £tc., is er al veel natuurgebied verloren gegaan. Voeg daarbij aanleg van wegen en milieubelasting c.q. vervuiling; het soms ondoordachte, onoordeelkundige werken in vroeger jaren, dan zal ons duidelijk worden dat we veel verloren hebben.

Daarom moeten we de resten natuur goed beheren en in stand houden. De natuurgebieden zijn belangrijk voor het in staad houden van waardevolle — soms zeldzame — dieren en planten. Deze bevinden zich het beste in een oude en stille, natuurlijke omgeving; met zo weinig mogelijk ingrepen van de mens. Deze gebieden mogen en moeten ook in verschillende omstandigheden verkeren, vgl. Grevelingenmeer, Biesbosch, Nat. Park Hoge Veluwe. Want iedere dier- en plantengroep heeft zijn eigen natuurlijke omgeving (biotoop). De mens mag deze natuurgebieden betreden, ervan genieten, met eerbied voor wat er mag groeien en leven. Ook moet de mens daarin bezig zijn, tot beheer en sturend beleid. Als rentmeester van de schepping Gods. En dat geldt ook voor de genieters hiervan. Wees wijs en zuinig op onze natuurgebieden. Dat is onze plicht, ook voor ons nageslacht^ Het gebied „groeit" nog in biologisch opzicht, want het is nog maar een decennium afgesloten ('69). Daarom is er uiterste zorgvuldigheid geboden, en is er eigenlijk beperking nodig van menselijke activiteiten.

Een oefenterrein zou daar niet mogen komen, maar dan moeten we wel een alternatief aandragen. Dat is moeilijk, maar misschien zouden de RD-lezers c.q. redactie een gesprek tot stand kunnen brengen; met minister van CRM en defensie. Wie weet wat er dan nog uit de bus zou kunnen komen!

Verplaatsing kost wellicht geld en natuurbeheer ook. Dus moet er een eerlijke afweging van belangen zijn, dat niet ten koste mag gaan van het een of het ander. Die afweging van belangen moet dan ook gelden voor de recreatie. Een te grote recreatiedruk is ook een bedreiging van de natuur. Dan zullen er ook maximum grenzen gesteld moeten worden, bijv. voor boten, kampeerterreinen, auto's, vrij kamperen en dagrecreatie. De recreant die voor rust en stilte is heeft daar dan ook geen moeite mee, maar anderen wel. Zelfbeheersing, eerbied voor de natuur, heeft iedereen niet; maar dat kan je echt leren. De natuur van de Lauwerszee is daar alleen maar dankbaar voor (natuurlijk geldt dit ook voor andere gebieden!) Slotopmerking: Laten we dan gezamenlijk meedenken, meeluisteren en -spreken voor een verantwoord natuurbehoud. We hopen op vele artikelen hierover in 't RD. En ook hopen wij op een stem of opmerking in de regering.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.