+ Meer informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE1

5 minuten leestijd

De twee vorige kabinetten Balkenende vroegen al aandacht voor de maatschappelijke stage. Inmiddels zijn deze plannen omgezet in besluitvorming en zullen de scholen voor hun leerlingen een dergelijke stage organiseren. Achterliggende motieven zijn burgerschap en besef van waarden en normen. Deze zaken leer je niet alleen op de schoolbanken, maar vooral ook door het te doen en te ervaren. De maatschappelijke stage kan op tal van manieren worden ingevuld: leerlingen kunnen een handje helpen in het verzorgingshuis, helpen bij de voetbaltraining, spelletjes spelen met chronische zieke kinderen enz. Het kan hierbij gaan om stages in de sector onderwijs, gezondheidszorg en welzijn, openbare orde en veiligheid, sociale werkplaatsen en natuur- en milieu-instellingen, maar ook voor andersoortige werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het club- en buurthuiswerk of activiteiten in kerkelijke en culturele instellingen.

Het diaconaal bureau heeft samen met anderen bij de scholen aandacht gevraagd voor deze maatschappelijke stage door middel van het samenstellen van een manifest. Naast het feit dat het de diaconale roeping van elk gemeentelid (dus ook van jongeren!) is om zich dienstbaar op te stellen naar de medemens is het de ontwikkeling van de laatste jaren om ook als kerk meer en meer present te zijn in de samenleving waarin we wonen. Vrijwilligerswerk is bijvoorbeeld een kernnotie in de nieuwe veelbesproken wet op de maatschappelijke ondersteuning (WMO). Jongeren moeten gestimuleerd worden tot actief burgerschap in onze samenleving waarin respectvol omgaan met verschillende opvattingen en sociale betrokkenheid en participatie vanuit Bijbelse mensvisie en grondhouding heel belangrijk is. Er vindt door de maatschappelijke stage confrontatie met antichristelijke tendensen in onze samenleving plaats. Jongeren worden uitgedaagd op een juiste wijze om te gaan met verschillen en daarin vanuit hun christelijke achtergrond verantwoorde keuzes te maken.

Daarnaast kan door deze stages de beroepskeuze positief beïnvloed worden. Het is van groot belang dat christenjongeren kiezen voor een diaconaal beroep. Door deze stages zal er ook een stimulans uitgaan voor het verrichten van vrijwilligerswerk. Kortom allerlei redenen om de maatschappelijke stages te bevorderen.

Als kerken kunnen we ons hier positief achter stellen. Dat kan gebeuren door dit soort publicaties, maar belangrijker nog doordat allerlei kerken en kerkelijke instellingen zich openstellen voor dit soort stages en de jongeren daarin vanuit de Bijbelse beginselen begeleiden. De scholen voor voortgezet onderwijs zouden ondersteund kunnen worden door christelijke docenten uit bijvoorbeeld de beroepsopleidingen in de sector gezondheidszorg en welzijn door gebruik te maken van hun kennis en ervaring in het begeleiden van dergelijke stages. De kerken en kerkelijke instellingen, bijvoorbeeld het diaconaal bureau, kunnen hier ook een rol in vervullen. Stagelopen is één ding, maar belangrijk is dat de jongeren er voor toegerust worden en de ervaringen verwerken, persoonlijk maar vooral ook in Bijbels perspectief.

Deze maatschappelijke stages hoeven zich wat ons betreft niet te beperken tot de eigen samenleving. De wereld is veel groter en de nood navenant.

In onze kerken kennen we al zo’n jaar of 15 de stichting Dienstverlening Jongeren Wereldwijd (DJW). Met behulp van deze werkgroep gaan regelmatig groepen jongeren naar het buitenland om daar diaconaal werk te verrichten in hun vakanties. De ene keer wordt er een kerkje gebouwd of wordt er geklust in een ziekenhuis, maar een andere keer wordt er meegewerkt in een centrum voor verstandelijk gehandicapten of wordt er meegeholpen met het sociaal (kinder)werk onder de arme bevolking. Dat diaconale werk wordt eigenlijk altijd verricht in die gebieden waar onze kerken werkers hebben of partners die deze jongeren ook kunnen begeleiden. In het ene land is het politiek gezien niet gemakkelijk christen te zijn, in het andere land zijn de maatschappelijke en sociale problemen enorm. Tijdens de DJW-vakanties krijgen de jongeren gelegenheid met deze problemen kennis te maken en al wat te zoeken naar antwoorden. Op die manier kunnen jongeren in contact komen met andere culturen en kerken en mede toegerust worden voor langere maatschappelijke stages in het buitenland.

Ook daarbij biedt het diaconaal bureau dikwijls de helpende hand. Via de diaconale hulp die onze kerken wereldwijd geven, is er contact met nogal wat scholen en maatschappelijke instellingen in het buitenland. Vaak is daar plaats voor een stagiair en/of vrijwilliger vanuit een bepaalde opleiding of met een bepaalde achtergrond. Natuurlijk vergt dat wel het nodige overleg, maar daar werkt het diaconaal bureau graag aan mee. Zo is er ter plaatse niet altijd een stagebegeleider beschikbaar die gemakkelijk met de Nederlandse instelling kan communiceren of die voldoet aan de Nederlandse eisen. Tot nu toe zijn deze problemen echter steeds naar tevredenheid opgelost.

Bijkomend voordeel is dat de stagiair en/of vrijwilliger als het ware vanzelf ambassadeur wordt van het project en inzicht krijgt in de vraag hoe we als kerken en kerkleden daadwerkelijk verantwoord diaconaal kunnen helpen en wat we kunnen leren van mensen en van christenen uit andere landen.

Daarom alleen al is het belangrijk als ouderling of diaken aandacht te hebben voor deze mogelijkheden van maatschappelijke en kerkelijke stage in binnen- en buitenland: het dient ook de opbouw van de gemeente.

ds. G. Drayer en drs. A. Heystek zijn de diaconaal consulenten van de CGK


1 Deputaten diaconaat hebben op dit onderwerp samengewerkt met de RMU en vertegenwoordigers van politieke partijen en scholen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.