+ Meer informatie

Senaat laat Simons gaan tot uiterste

Conflict dreigt tussen coalitiepartners

3 minuten leestijd

DEN HAAG - De Eerste Kamer heeft gisteren in een procedurevergadering besloten de voorstellen voor de stelselherziening van de ziektekostenverzekering op 19 november te behandelen. Dat is een week later dan staatssecretaris Simons had gevraagd. De bewindsman heeft na de plenaire behandeling in de Senaat welgeteld twee dagen om de wetswijziging in het Staatsblad te publiceren. Lukt dat niet, dan is de invoeringsdatum van 1 januari 1992 niet haalbaar.

Het ziet ernaar uit dat staatssecretaris Simons en de PvdA-fractie(s) een hoge prijs moeten betalen voor de redding van zijn plan. De CDAfracties in de Eerste èn de Tweede Kamer stellen als voorwaarde voor afhandeling dat Simons afziet van de overheveling van de huisartsenhulp naar de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (awbz) per 1 januari. Daarmee wordt één van de belangrijkste onderdelen van deze fase ongedaan gemaakt. Wat rest is de overheveling van de geneesmiddelen en de kraamzorg.

Niet acceptabel

Staatssecretaris Simons is inmiddels bereid deze belangrijke concessie te doen, maar de PvdA-fracties in de Eerste en de Tweede Kamer denken daar anders over. Uitstel van de overheveling van de huisartsenhulp lijkt op dit moment voor de kleinste coahtiepartner niet acceptabel. De staatssecretaris zal zich tot het uiterste moeten inspannen om de sociaaldemocraten tot andere gedachten te brengen, zo is gisteren in de directe omgeving van de bewindsman vernomen.

In tegenstelling tot hetgeen premier Lubbers vorige week heeft aangekondigd, komt er deze week geen aparte ministerraad over het plan-Simons. Het kabinet acht dit niet nodig, omdat de afgelopen dagen de gehele kwestie intensief is doorgesproken met premier Lubbers, vice-premier Kok, minister De Vries en staatssecretaris Ter Veld van sociale zaken. Laatstgenoemde bewindslieden hebben de opdracht gekregen reparatiewetgeving voor te bereiden voor het geval dat de huisartsenhulp per 1 januari niet wordt overgeheveld naar de awbz. De behoeft^ aan een aparte ministerraad is bovendien op dit moment gering, omdat nu de PvdA-fractie aan zet is. Overigens zijn de regeringsfracties uit de Eerste en de Tweede Kamer steeds bij het ministerieel overleg betrokken geweest.

Advies
Vandaag brengt de Raad van State advies uit over de stappen die staatssecretaris Simons met ingang van het nieuwe jaar wil zetten. De CDA-fracties hebben al laten weten dat zij veel waarde hechten aan de inhoud van dit advies.

De overheveling van de huisartsenhulp, de verstrekking van geneesmiddelen en de de kraamzorg naar de awbz moet worden gezien in het licht van het feit dat de awbz de basis moet gaan vormen voor een algemene en brede basisverzekering tegen ziektekosten die pas over enkele jaren vastere vormen zal gaan aannemen. Bij de eerstvolgende stap hoort ook dat de verzekeraars zullen worden gebonden aan een budget.

De fracties van CDA, VVD en D66 in de Eerste Kamer hebben zich sterk verzet tegen het intreden van deze fase. Genoemde fracties vormen samen een meerderheid in de Senaat. De opstelling van het CDA in deze kwestie is voor de PvdA in feite onverteerbaar. Met het oog op de controverse heeft de Ziekenfondsraad vorige week geadviseerd de hele manoevre met een jaar uit te stellen. Ook in het maatschappelijk middenveld is een sterke verdeeldheid merkbaar over de kwaliteit en de haalbaarheid van het plan-Simons.

In eerste instantie heeft de staatssecretaris voet bij stuk gehouden en geweigerd ook maar de minste concessie te doen. Inmiddels is hij een stuk bijgedraaid, waarvoor hij maandagavond in Ede door CDA-senator en partijvoorzitter Van Velzen werd gecomplimenteerd. Nu dreigt echter de verhouding tussen de bewindsman en de PvdA-fractie te verslechteren. AMSTERDAM de maaltijd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.