+ Meer informatie

ROOD-CHINA IN PERSPECTIEF (IV)

4 minuten leestijd

voor de Russen) uitverkociht. Het lot dat deze twee opvolgers beschoren was bracht een vloedgolf van antiMao-sentlment teweeg.

NIET HET LAATSTE WOORD

Maar wat Ibij dit alles vooral niet vergeten mag worden is, dat Maose-oeng zelf in deze kwestie niet het laatste woord heeft. Indiien hij hierover weer een besluit zou nemen, wat wij ten stelligste menen te moeten betwijfelen, zal de partij hiervoor toestemming moeten geven, of tijdens een derde plenum van het negende nationale congres, of tijdens het tiende congres. Aangezien er vrijwel geen mogelijkheid is dat deze vergaderingen gehouden zullen worden, in de huidige omstandigheden zou een eventuele keuze van een opvolger een loos gebrar zijn. Mao weet dit maar al te goed en pogin-,, gen in deze richting zijn dan ook niet te verwachten.

COLLECTIEF LEIDERSCHAP

Het systeem van het „collectieve leiderschap" vraagt ook om een leider. Wij hebben dit gezien in de Russische hiërarchie. Hier waren het Brezjnjev en Kosygin. De eerstgenoemde van deze twee heeft het duidelijk voor het zeggen. Zou TsjoeEn-Lai een dergelijke rol kunnen • vervullen? Wij geloven het niet. Tsjoe is veel blender in het buitenland dan in China zelf. Dit is niet zo verwonderlijk, daar hij als premier onderhandelingen voert met de huidige wereldleiders. In een Chinees collectief leiderschap moet er echter een samenhang zijn tussen de partij en het militaire leiderschap. groep geen zeggenschap in tegenstelling tot China.

In China is het militaire gezag zelfs belangrijker dan het partijgezag. Want de militairen moeten niet alleen in staat worden geacht de partij te vernietigen indien zij dit zouden willen, zij kurmen ook tot de opbouw bijdragen. Het militaire gezag van Tsjoe is zelfs nog minder dan op partijpolitiek gebied. En in de Chinees Communistische Partij (CCP) is dat vrijwel nihil. Het is 37 jaar geleden dat Tsjoe-En-Lai voor het laatste heeft deelgenomen aan een zitting van het Comité van militaire zaken, een onderdeel van de CCP. Zoals algemeen bekend ligt de militaire macht bij dit comité en niet in handen van de voorzitter of een eventueel collectief. De naam van Tsjoe wordt binnen de CCP altijd weer gekoppeld aan zijn kameraden, die werden weggezuiverd.

Oude leiders zoals Liu, Teng, Peng en Tao dolven het onderspit door de steun die Lin-Piao kreeg van TsloeEn-Lai ten tijde van de Culturele revolutie. Zij die gespaard bleven, zagen hoe hij de partij de rug toekeerde om zijn meester Mao te dienen.

GENERATIEKLOOF

Toekomstige leiders zoals Chang Chun-chiao en Yao Wen-yuan accepteren hem alleen maar op dit ogenblik om redenen van prestige. Deze generatiekloof is niet te overbruggen en zij zullen geen orders van hem aanvaarden. In de tussentijd laat Tsjoe wel af en toe de nodige hints vallen over dit collectieve leiderschap na Mao's dood. De reden hiervoor is dat hij bezorgd is over zijn eigen toekomst. Hij flatteert Mao er mede, omdat deze de indruk krijgt dat Tsjoe vindt dat er niemand goed genoeg is om zijn plaats in te nemen en aan de andere kant ziet hij deze oplossing als de enige

De uiteindelijke vraag is natuurlijk: „Wat zal er dan gebeuren?" Er kan redelijkerwijze worden aangenomen dat er volledige verwarring in China zal heersen; anarchisme en besluiteloosheid zullen hoogtij vieren. Als men beseft welke verwarring de dood van Lin-Piao met zich meebracht: een verlamde militaire top en onzekerheid binnen het hoogste partijkader, kan een ieder zich wel voorstellen wat de dood van Mao tot gevolg zal hebben. Omdat de militairen als de sterksten naar voren zullen treden in het komende tijdperk zal er vermoedelijk nog veel bloed vloeien; of de militaire dictatuur zsigeviert, of een burgeroorlog biedt het volk een kans op vrijheid.

Wij geloven dat het deze omstandigheid is waarop de regering van het .,Vrije China" zit te wachten. Het zal haar ongekende kansen bieden om een toontje mee te zingen. Pas als dit allemaal werkelijkheid geworden zal zijn, zullen wij iets naders vernemen over het werkelijke ziektebeeld van Tsjang-Kai-Tsjek. Een levende generalissimo biedt Taiwan immers betere kansen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.