+ Meer informatie

„Prioriteitskeuze nog niet mogelijk"

Raad voor Volksgezondheid:

2 minuten leestijd

DEN HAAG — „De grote problemen komen nog. Elke sector van de gezondheidszorg zal prioriteiten moeteh aangeven en dan zullen we zelfs daaruit nog moeten kiezen".

Dr. H. Festen, voor het laatst in functie als voorzitter van de Centrale raad voor de Volksgezondheid, voorspelde dit maandag toen de raad een uitvoerig advies behandelde over het fmancieel overzicht van de gezondheidszorg. Dat overzicht wordt elk jaar tegelijk met de begroting voor de volksgezondheid aangeboden aan de Kamer. Het geeft de ontwikkeling van de kosten in de voorbije periode aan plus een raming van de kostenontwikkeling in de komende jaren die mede gebaseerd is op — verwachte — uitkomsten van het te voeren beleid.

Door gebrek aan tijd heeft de centrale bank ditmaal niet kunnen aanzeggen, welke zaken persé voorrang moeten krijgen, wat dat gaat kosten en uit welke sectoren dat geld — zonodig — kan worden weggehaald, in de toekomst is dat wel de bedoeling, maar ook, dat bekend is, over welke financiële ruimte de gezondheidszorg kan beschikken.

Het financieel overzicht voorziet voorlopig nog een groei van jaarlijks 3,3 procent boven de „normale" loonen prijsstijgingen (dus ook nog een stijgend aandeel van de gezondheidszorg in het bruto nationaal produkt). Maar de Raad gaat er van uit, dat ook de gezondheidszorg een bijdrage zal moeten leveren aan (verdere) bezuinigingen in de collectieve sfeer en dat er, om op onderdelen verbeteringen en uitbreidingen mogelijk te maken, met de toekenning van de middelen „geschoven" zal moeten worden.

Versterking

In zijn maandag opgestelde advies constateert de Centrale raad, dat er in de praktijk nog weinig terecht is gekomen van de — al sinds 1974 — nagestreefde versterking van de gezondheidszorg buiten de ziekenhuizen en afremming van de groei van de ziekenhuissector. Het overheidsbeleid is daar wel op gericht, maar het procentuele aandeel van de zorg buiten de ziekenhuizen in de totale kosten van de gezondheidszorg is de afgelopen jaren niet toegenomen volgens de ramingen zal dat ook de komende jaren niet gebeuren. Het hierop gerichte beleid zal volgens de raad dan ook moeten worden versterkt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.