+ Meer informatie

Schmidt ageert tevergeefs tegen anti-kemwapengroep

Groot aantal SPD-ers wil otide ontspanningspolitiek handhaven

3 minuten leestijd

In de Bondsdag (de Westduitse weede Kamer) kan Schmidt voor een oot deel nog vertrouwen op zijn frace. Een paar extreem linkse leden valn daar maar uit de boot. Wat het )etvolk van de partij betreft daarop )eft Schmidt niet meer te rekenen, it niets blijkt dat zo duidelijk als uit ; discussie over de vernieuwing van ;rnwapens. Schmidt heeft onlangs in een verklaring in het parlement in het licht van de reis van Genscher naar Moskou gezegd dat West-Duitsland vasthoudt aan het NAVO-besluit van december 1979 en dat het voorstel van Brezjnjev om het plaatsen van middellange-afstandsraketten afwijst. De lagere regionen in de partij denken er echter geheel anders over.

Onderhandelingen

Hier vreest men dat slechts een onderdeel van het NAVO-besluit, het plaatsen van nieuwe kernraketten, uitgevoerd zal worden en dat het andere onderdeel, het onderhandelen over terugdringen van het aantal kernwapens met de Sovjet-Unie, vergeten zal worden. In december 1979 stemden vele SPD-afgevaardigden op het partijcongres in met het NAVO-besluit juist omdat de voorwaarden voor onderhandelingen daarin was opgenomen. Nu zien ze dit aan de horizon verdwijnen. De verwijdering in de internationale politiek en vooral het harde beleid van de nieuwe Amerikaanse regering ten opzichte van de wapenbeheersing hebben voedsel gegeven aan het gevoel dat het niet tot nieuwe onderhandelingen zal komen. Een opvoeren van de bewapening zonder onderhandelingen is iets wat een groot aantal SPD-ers niet zal slikken.

tv
HELMVT SCHMIDT

In het algemeen heerst hier de mening dat er al genoeg kernwapens in West-Duitsland zijn. Men heeft geen behoefte aan nieuwe, waarmee de situatie alleen maar explosiever wordt. Tevergeefs proberen Schmidt en zijn medestander de anti-kernwapengroeen er van te overtuigen dat het Oostlok nog veel meer kernwapens bezit dan zij; dat men een vuist moet maken.

De basis van de partij lijkt desondanks meer te voelen voor de oude ontspanningspolitiek zonder te bemerken dat de situatie zich gtondig'gewijzigd heeft. Jarenlang is hen van bovenaf ingeprent dat de SPD een vredespartij was. Verkiezingen voor de Bondsdag en voor de parlementen in de deelstaten zijn met deze leus gewonnen. Nu ziet de basis niet waarom dat niet meer kan. Aangezien men niet graag.de eigen partijtop aanpakt, uiten ze hun onbehagen door te schelden op de Amerikanen.

Kloof wordt groter

Er heerst een anti-Amerikastemming in West-Duitsland. Deze stemming wordt vooral gevoed door de conservatieve uitspraken van de regering Reagan. Als de Amerikaanse regering aan haar veroordeling van de SovjetUnie blijft vasthouden en de onderhandelingen oVer wapenbeheersing uitstelt dan zal de anti-Amerikastemming nog meer aan invloed winnen. Dan zal ook dë kloof tussen de leiding en de basis van de SPD nog groter worden. WSi^MilSi

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.