+ Meer informatie

Lekken

5 minuten leestijd

ALDERS ... berm schoonhouden...

zijn makkers, niet gehinderd door Hollandse oplettendheid, het pand pas na middernacht hebben verlaten.

De volgende ochtend kon Van Mierlo zich met geen mogelijkheid herinneren waar hij zijn kostbare jas had gelaten. Mopperend liep hij heen en weer langs de rij zwarte Volga's die klaarstonden om het gezelschap naar het graf van de onbekende soldaat te vervoeren. „Ik ben mijn jas kwijt. Mijn mooie dure jas. Ik heb die jas gekocht voor de begrafenis van Joop den Uyl. En nu is hij weg", klonk het beteuterd. Zelfs een diplomatieke actie in Hotel National mocht niet baten. Wie dus in de nabije toekomst in Moskou een jas tegenkomt zonder stuk in de kraag, wordt vriendelijk verzocht dit te melden bij het fractiebureau van D66. PRM aangedaan worden. 'Alleen maar' de banen gelijk verdelen over mannen en vrouwen is volgens Ter Veld niet voldoende. Ook de huishoudelijke taken moeten beter worden verdeeld.

De staatssecretaris is namelijk van mening dat mannen te weinig doen in het huishouden. Vrouwen kunnen daardoor volgens haar onevenredig zwaar worden belast. Ter Veld wil, „al zijn de mogelijkheden tot beïnvloeding beperkt", in de komende periode stimuleren dat mannen meer verantwoordelijkheid nemen voor de onbetaalde taken binnenshuis. Het is duidelijk dat Ter Veld met dit beleidsvoornemen veel te ver in de persoonlijke levenssfeer van de burgers dringt. De overheid hoeft niet voor de mensen te gaan bepalen wie de borden wast en wie de vloer stofzuigt. WvdK heid en de druk die op hem afkomt om het milieubeleid wat te laten sloffen, wel kunnen dragen?

Sinds vorige week weten we dat dat niet het geval is. Tijdens het debat over het Nationaal Milieubeleidsplan-plus gaf minister Andriessen van economische zaken, die qua leeftijd de vader van Alders had kunnen zijn, de grenzen aan.

De Kamer moest niet zo ongeduldig zijn, zo luidde zijn vaderlijk vermaan. Niet te veel tegelijk en vooral geleidelijk moeten de maatregelen worden ingevoerd. Ontspannen en zelfverzekerd hield hij de Kamer voor dat ze niet al te geestdriftig het milieubeleid vorm moet geven. „Een mitrailleurvuur van maatregelen, dat is zo demotiverend voor bedrijven". De nu voorgestelde maatregelen wijst de minister niet af, maar een „tweede salvo" volgend jaar zou te veel zijn.

Met andere woorden: Voorlopig is het uit met nieuwe maatregelen, collega Alders. Ga eerst dit milieuplan maar eens uitvoeren en dan ziullen we wel eens verder kijken. Alders is de loopjongen van Andriessen .

Een van de zaken waar ministers en staatssecretarissen het meest van gruwen, is het uitlekken van nota's en teksten naar de pers. Behalve als ze zich er zelf mee bezighouden, maar dat terzijde. Topambtenaren en voorlichters spelen in het kader van hun eigen belang vaak het een en ander door. Zo heeft Elsevier vorige week een redelijk compleet overzicht geboden van de plannen die vandaag door het kabinet zijn gepresenteerd.

Iets ingewikkelder ligt het bij de processen-verbaal die door de Rijksrecherche zijn gemaakt in het kader van haar onderzoek naar vermeende fraude met vangstcijfers van de Algemene Inspectiedienst (AID). Oud-hoofdinspecteur Besuijen van deze dienst, die de affaire aanzwengelde door een 'optreden' op televisie, meldde vorige week tijdens de besloten hoorzittingen dat een journalist hem had benaderd met de vraag om een interview in ruil voor alle verhoren van de Rijksrecherche. Om te bewijzen dat hij de stukken echt in zijn bezit had, las de journalist aan Besuijen een stukje voor uit diens verhoor. Overigens is Besuijen niet op het aanbod ingegaan.

De Kamer toonde zich geschokt over deze kwestie. Maar er rammelt nog meer. Door een of andere fout heeft een aantal mensen die door de Rijksrecherche zijn verhoord, processen-verbaal van anderen kunnen lezen. De betrokkenen maakten daar tussen neus en lippen melding van tijdens de verhoren.

Een opmerkelijke zaak. Je zoii zo zeggen dat verhoren van de Rijksrecherche bij het ministerie van justitie in goede handen zijn. De kamerleden mochten ze inzien op het ministerie onder strikte geheimhoudingsplicht. Toch blijken de processen-verbaal redelijk verspreid te zijn, naar verluidt ook onder de vissers. Een leuk klusje voor minister Hirsch Ballin om het lek boven water te krijgen. MAIJ-WEGGEN ...rustig... toelichting op de begroting, die vanmiddag is aangeboden aan de Tweede Kamer, vormt daarop weer een gunstige uitzondering. De taal en stijl doen nog wat Smit-Kroes-achtig aan: een tikkeltje zelfvoldaan en ook enigszins lijdend aan zelfoverschatting. „zal de veiligheid op onze kust in de jaren negentig kunnen worden verzekerd". Iets meer bescheidenheid zou niet misstaan.

Toch is er ook een wezenlijk verschil met Smit-Kroes. Maij, lid van het CDA, gelooft in de schepping. Daar komt ze rond voor uit aan het slot van de inleiding: „Samengevat herhaal ik dat Ons ministerie een veelzijdig en boeiend departement is. Een departement waarvan kennis, inzicht en beleid op veel gebieden ten dienste van onze burgers, ons bedrijfsleven en onze maatschappij als geheel worden gesteld. In veel aspecten van dit beleid wordt een appèl gedaan op ons allen om een goed rentmeester over de schepping te zijn... Wij doen daarvoor ons best". GAV

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.