+ Meer informatie

Holec kan van rode in ,,rose" cijfers komen

Mogelijkheid tot verdere verbetering

3 minuten leestijd

MSTERDAM/UTRECHT — Hoewel het economische klimaat Ie Westerse wereld het doen van ?en uitspraak over de mogelijke wikkelingen van het resultaat bij Holec (produkten en systemen r opwekking en gebruik van elektrische energie, internationale idel en projecten) moeilijk maakt, ziet het concern mogelijkhetot een verdere resultaatsverbetering. „Als alles loopt zoals we en, kan het concern dit jaar in de „rose" cijfers komen", aldus voorzitter van de raad van bestuur, drs. J. C. Smit, bij de pretatie van het jaarverslag.

esteld wordt hierbij, dat binnen de trotechniek de schakelaargroep ongeveer gelijke bijdrage aan de ;t zal kunnen leveren, het verlies de machines en systemengfoep er zal verminderen, de transfororengroep eveneens een lager verzal lijden en van de sector overige istrie een bijdrage aan de winst worden verwacht, wat ook bij de :>T ECTA (,,engineering, contracand trading activities") het geval jijn.

GEZONDMAKING
e omzet exclusief de handelsactiten daalde in het eerste kwartaal dit jaar ten opzichte van dezelfde ide van 1980 met 10 pet tot ƒ 120 . De orderportefeuille was aan het van het kwartaal ƒ 614 min groot -f ÖÖ9 min eind december. Wat nu bekend is lijkt te bevestigen dat Holec met de resultaten weer een stap verder heeft gezet op de weg naar een gezondmaking van de groep. Cijfers kon de heer'Smit verder niet geven, maar hij wees er wel op, dat het eerste kwartaal niet zo indicatief voor het hele jaar bij Holex is. Het vierde kwartaal is vaak doorslaggevend.

De oinzetwaarde van de produktie steeg vorig jaar met 20,5 pet van ƒ 611 min tot ƒ736 min. De handelsomzet en commissies gingen van ƒ50,2 min tot ƒ 204,2 min. Het nettoverlies daalde van ƒ24,4 min tot ƒ9,7 min. De kasstroom steeg van ƒ973.000 tot ƒ 19,6 min of per aandeel van ƒ 100 nominaal van ƒ 3 naar ƒ 65. Voor het laatst werd dividend betaald over 1978 (8 pet plus 2 pet in Agio-aandelen). Het aantal medewerkers van Holec verminderde vorig jaar van 7746 tot 7651. In Nederland daalde het personeelsbestand met 266 van 6372 tot &106, terwijl het aantal medewerkers in het buitenland steeg met 171 tot 1545. Het ging hierbij om de VS, Engeland en India. Uit een onderzoek bij de schakelaargroep in LItrecht (Coq) en Holec Furnaces in Nijmegen is intu,ssen gebleken, dat er hier maatregelen nodig zijn om tot een gezonde bedrijfsvoering te komen. Dit zal onder meer een vermindering van het aantal arbeidsplaatsen in Utrecht betekenen van ongeveer 100 man en in Nijmegen van circa 60 man.

Bij de industriële activiteiten Nederland, waar het bedrijfsresultaat in 1980 met./'.30 min verbeterde, blijven de transformatoren het zorgenkind. Hier speelt een strjjctureel marktprobleem. Investeringen doet Holec hier zelf nauwelijks meer. De overheid helpt met een investeringskrediet en dankzij dit kan het concern mikken op een neutrale kasstroominvloed van de transformatorenactiviteiten. In de ECTA-groep zal dit jaar weer een behoorlijk resultaat kunnen worden verwacht. Dit onder meer, omdat Reiss nu ook in de winst zal gaan bijdragen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.