+ Meer informatie

TER OVERWEGING

2 minuten leestijd

J. Noteboom en B. Vonk, Dat begrijp je toch wel?! serie ‘Bijzondere opvoedingsvragen’. Uitg. Groen Heerenveen 2002, 104 blz. € 12,50.

De meeste kinderen komen vlot door de leerroute heen die voor hen wordt uitgestippeld vanaf het 4e jaar. Maar dat geldt niet álle kinderen. Sommigen hebben een speciale problematiek, binnenin hun lichaam/hoofd of van ‘buitenaf’ op hen afgekomen. Voor hen zijn vaak speciale leerroutes nodig. Niets aan de hand, ware het niet dat het voor ouders soms moeilijk is om al die routes met hun eigen afkortingen en jargon uit elkaar te houden én (en dat is nog ernstiger) dat het voor sommige mensen erg moeilijk blijkt te zijn om desondanks ieder kind te waarderen zoals het is. Om aan dat laatste te ‘sleutelen’ is van belang om onze kinderen te ontvangen als gave van God, met de zegen die daarin gelegen is. Het laatste hoofdstuk onderstreept dat - terecht.

Een praktisch en goed hulpmiddel voor hen die te maken krijgen met de praktijk van begeleiding van hun kinderen op dit niveau.

dr. ir. J. van der Graaf (red.), Ere wie ere toekomt. Wanneer de gemeente samenkomt. Uitg. Groen Heerenveen 2002, 128 blz. € 11,50.

In dit boek is een aantal artikelen die in De Waarheidsvriend (orgaan van de Geref. Bond in de NHK) verschenen, gebundeld. En dat is een goede zaak. U vindt er een principiële doordenking in van onze wekelijke erediensten. Het is goed dat we bij alle onderdelen van de diensten beseffen hoe we daarin voor Gods aangezicht (!!) staan. Daar helpt dit boek bij. Blij was ik met de principiële doordenking van de plaats van het gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Geest, namelijk vóórdat de Schriftlezing plaatsvindt (ook onder ons nog lang niet altijd vanzelfsprekend) (blz. 39 e.V.). Graag had ik meer gelezen over doordenking van het lied, zowel de vraag wát we zingen, als hóe we zingen - want dat is toch ook in de Geref. Bond best een vraag? En een kleinigheid: wanneer wordt gesteld (blz. 116) dat predikanten op z’n laatst op zaterdagochtend het psalmbriefje voor de organisten moeten klaarhebben, vind ik dat die predikanten er uiterst genadig vanaf komen: ook organisten dienen ruim de tijd voor hun voorbereiding te krijgen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.