+ Meer informatie

HEBBEN WIJ RECHT VAN SPREKEN?

3 minuten leestijd

Rondkijkend in de kleine en grote wereld ontkomt men niet aan de indruk dat vandaag nogal wat landen worden geregeerd door mensen met een twijfelachtige reputatie. Er zijn regeerders die op grond van hun onschendbaarheid vooralsnog niet kunnen worden aangesproken op hun daden. Eindigt hun regeerpositie, dan lopen zij gevaar binnen een etmaal gedagvaard of gearresteerd te worden. Wie de media volgt, weet dat mondiaal gezien in veel samenlevingen de macht in handen ligt van mensen wier integriteit op zijn minst discutabel is. Wie de wereldkaart legt naast recente geschiedschrijving op dit punt, doet ontstellende constateringen. Het is onbegrijpelijk dat in sommige landen voor de presidentsverkiezingen kandidaten naar voren worden geschoven wier levensgedrag nog onder de rechter is. In Prediker 10:16 en 17 staat ‘Wee u, o land welks koning een kind is, welks vorsten reeds des morgens maaltijd houden. Heil u, ? land, welks koning een edele is, welks vorsten maaltijd houden te rechter tijd, als mannen en niet als dronkaards”. De wereldgeschiedenis toont aan en onze tijd bevestigt on-dubbelzinnig hoezeer het uit het roer loopt in samenlevingen die geregeerd worden door lieden die binnen de eerste termen van dit bijbelwoord vallen.

Onze Nederlandse samenleving

“Wat zijn wij in dit land dan nog bege-nadigd”, merkte iemand onlangs op. “Nota bene een gereformeerde premier, een bijbelvaste minister van Justitie, enkele stevig in de rooms-katho-lieke traditie gewortelde bewindslieden, met daaromheen kabinetsleden met hoge humanistische principes en idealen.” Inderdaad om dankbaar voor te zijn. Maar ook bij ons zijn de fundamenten van onze samenleving door wanbeheer en fraude bij de overheid en ook in andere geledingen van de maatschappij ernstig ondergraven. Speculeren met belastinggeld, onjuist gebruik van miljoenen euro’s uit Europese sociale fondsen, hogescholen die sjoemelen met de studentenadministratie voor hogere subsidie, artsen, ziekenhuizen en patiënten die voor soms forse bedragen onjuiste rekeningen indienen, door de bouwwereld gefêteerde en omgekochte ambtenaren… Het komt allemaal gedoseerd op ons toe, met het gevaar dat het minder ernstig lijkt te zijn. Corruptie, fraude, en op een vindingrijke manier (ter verrijking) omgaan met regels lijken niet meer incidenteel te zijn maar structureel te zijn geworden. De generatie van de voorbije veertig jaar, die in onze westerse welvaartssamenleving op meer of mindere decadente wijze aandeel heeft gehad treedt successievelijk terug. Onze kinderen en kleinkinderen treden aan. Men kan bezorgd zijn over hun toekomst. Wat staat hen te wachten en wat wordt van hen verwacht? Is wat scheef groeide nog recht te trekken en is de schade die gezag en ontzag leden, nog herstelbaar? Want gezag en ontzag in alle verhoudingen vormen de grondslag van en de voorwaarden voor een gezond staatsbestel. In het proces van herstel van normen en waarden moet ook de kerk een rol spelen, zei premier Balkenende eens. Pakken we dit als kerken op en hebben wij recht van spreken?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.