+ Meer informatie

Kamer in grote lijnen eens met Koppelingswet

CDA en VVD voor actievere uitzetting illegalen

3 minuten leestijd

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer is het in grote lijnen eens met de zogeheten Koppelingswet. Alleen de fractie van GroenLinks is tegen. Na het totstandkomen van deze wet worden illegaal in ons land verblijvende buitenlanders op wat uitzonderingen na uitgesloten van sociale, medische en educatieve voorzieningen. Daardoor wordt het illegaal verblijf in ons land ontmoedigd.

Dit bleek gisteren en vanmorgen tijdens het debat in de Tweede Kamer. Alleen de eerste termijn van de Kamer was aan de orde. Het debat wordt vermoedelijk volgende week voortgezet, te beginnen met de eerste reactie van het kabinet, met staatssecretaris Schmitz (Justitie) als coördinerend bewindsvrouw voor het asielbeleid als eerstverantwoordelijke. Illegalen houden wel recht op medische voorzieningen als sprake is van acute nood of als de algemene volksgezondheid daarmee is gediend (inenting). Daarnaast hebben kinderen van illegalen tot achttien jaar recht op onderwijs, zo lang het gezin niet het land wordt uitgezet.

Volgens woordvoerster Sipkes van GroenLinks is de strekking van het wetsvoorstel zoiets als ,,het schieten met een kanon op een mug". Maar de andere deelnemers aan het debat konden zich wel in het voorstel vinden. Op onderdelen bleken er gisteravond en vandaag wel verschillen te zijn. Bovendien putten de woordvoerders zich uit in het stellen van erg veel detaillistische vragen over het wetsvoorstel. Op verzoek van kamervoorzitter Deetman zal het kabinet deze vragen eerst schriftelijk beantwoorden, alvorens het plenaire debat wordt vervolgd.

Pardonregeling

D66-woordvoerder Dittrich stelde gisteren voor een soort pardonregeling te laten gelden voor illegalen die door een langdurig verblijf in ons land al min of meer zijn ingeburgerd. Deze illegalen moeten volgens de D66'er de kans krijgen hun bestaan in ons land legaal voort te zetten. Het advies van gemeentebesturen aan de staatssecretaris over deze aanvragen zou zwaar moeten wegen. De staatssecretaris mag zo'n advies alleen negeren als ze dat uitvoerig motiveert. Dittrich kreeg gisteren voor zijn voorstel (dat door de stad Amsterdam enthousiast is begroet) geen steun van de andere fracties.

De kamerleden Verhagen (CDA) en Rijpstra (VVD) verlangenden gisteren van de staatsecretaris een actiever uitzettingsbeleid. De verwachting is dat duizenden vreemdelingen die wel in de bevolkingsregisters staan ingeschreven, niet beschikken over een verblijfsvergunning. Daarnaast zijn er ook nogal wat illegalen in ons land. Zij moeten allemaal worden opgepakt en het land worden uitgezet.

Uitzettingsbeleid

Verhagen overweegt in het vervolg van het debat de Kamer via een motie te laten uitspreken dat illegalen daadwerkelijk door de politie uit de samenleving worden verwijderd. Daarom wil de CDA'er dat de politie ruimere bevoegdheden krijgt. Aangehouden asielzoekers moeten in gesloten asielzoekerscentra worden vastgezet. De VVD'er Rijpstra is het met de visie van de CDA'er eens, evenals de woordvoerders van GPV, SGP en RPF.

Rijpstra wil van Schmitz een notitie over haar ideeën betreffende de opsporing en uitzetting van illegalen. Ook Rijpstra wil aangehouden illegalen vastzetten in een ,,vorm van gesloten opvang". Overigens wijst de VVD-fractie razzia's om illegalen op te sporen af. Ook mag de politie vreemdelingen niet op uiterlijke kenmerken controleren. De politie mag alleen op basis van concrete aanwijzing tot actie overgaan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.