+ Meer informatie

„SGP-Jongerenorganisatie is er niet om hoofdbestuur voor de voeten te lopen"

5 minuten leestijd

ROTTERDAM - „De discussie over het vrouwenkiesreclit en over het lidmaatschap van vrouwen van de SGP moet in en door het hoofdbestuur worden gevoerd. De SGP-Jongerenorganisatie moet zo'n beslissing niet forceren door daarop in haar beleid vooruit te lopen. Ook ligt het onze organisatie niet om voor een doorbraak in de partij te zorgen of om het hoofdbestuur voor de voeten te lopen".

Aan het woord is G. R. J. van Heukelom (41), tot en met vandaag voorzitter van het Landelijk Verband van Staatkundig Gereformeerde Studieverenigingen (LVSGS), inmiddels beter bekend als de SGPJongerenorganisatie. Na vijftien jaar in het bestuur van deze organisatie te hebben meegedraaid, waarvan de laatste vijf jaren als voorzitter, geeft Van Heukelom vanavond tijdens de jaarvergadering van het Landelijk Verband de fakkel over aan zijn opvolger, J. Tanis (28) uit Sliedrecht.

De scheidende voorzitter -in het dagelijks leven adjunct-directeur aan het Planciuscollege in Rotterdam- meent dat het Landelijk Verband een juist besluit heeft genomen met zich ervoor te hoeden het hoofdbestuur van de SGP in de weg te lopen in het vraagstuk van het vrouwenkiesrecht. „De jongerenorganisatie heeft een andere taak — en dat is jongeren actief bij de politiek betrekken. Daarbij willen we gebruik maken van hedendaagse methoden. Die taak kun je alleen maar goed uitvoeren als er enige verbondenheid is met de partij".

Grootste

Onder de stimulerende leiding van Van Heukelom is deze politieke jongerenorganisatie uitgegroeid tot de grootste in ons land. Met bijna 12.000 leden steekt het LVSGS torenhoog uit boven andere politieke jongerenclubs. Ter vergelijking: het CDJA, de jongerenorganisatie van het CDA, is een goede tweede, met ongeveer 4000 leden. Het GPJC, de jeugdige uitgave van het GPV, heeft ongeveer 3000 leden, terwijl VAN HEUKELOM .. „afzien van jezelf"...

Van Heukelom kwam, na al eerder blijk te hebben gegeven van politieke interesse, in de redactie van "Ons Contact" na een periode waarin het LVSGS een crisis had doorgemaakt. Het voormalige LVSGS-orgaan "Onderling Contact" riep zo veel bezwaren op in de SGP-achterban, dat er zelfs een alternatief blad verscheen. Na een grondige reorganisatie in 1975 verdween Onderling Contact en kwamen daarvoor in de plaats het studieblad "Zicht" en het LVSGS-blad "Ons Contact". Het alternatieve blad werd uit de markt genomen.

Voorzittershamer

Met de heren S. en J. van Klinken probeerde Van Heukelom, die toen hoofdonderwijzer in het Zeeuwse Nieuwerkerk was, van Ons Contact een voor jongeren aantrekkelijk blad te maken. Dat lukte en zijn pogingen bleven niet onopgemerkt. In 1976 werd hij in het landelijk bestuur van het LVSGS opgenomen, waarin toen G. van den Berg, de huidige directeur van de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV), de voorzittershamer hanteerde.•

Van Heukelom nam het roer van Van den Berg over in de tijd dat binnen de partij ernstig werd nagedacht over een rapport van de commissie-Stemmenverlies. In zijn contacten constateerde de nieuwe voorzitter dat er in elk geval wel voldoende jeugd was in SGP-gelederen, maar dat het een klus was om die jongeren bekend te maken met en warm te krijgen voor die beginselen. Vanuit die constatering is het bestuur van het Landelijk Verband en dus ook Van Heukelom aan het werk gegaan. Daarbij gaf het hoofdbestuur van de partij telkens maar weer financiële rugdekking.

Jongerendag

Nooit zal de scheidende voorzitter de eerste jongerendag vergeten, die in 1986 in Rotterdam is gehouden. De intekening hiervoor was zo overweldigend, dat er inderhaast een tweede dag moest worden georganiseerd met hetzelfde programma. „Er was toen een ontzettend tintelende sfeer, dat vergeet je nooit meer". Na dat succes was het zaak de organisatie uit te bouwen, „en dan kom je in de gevarenzone". Van Heukelom doelt met deze opmerking op de deelname van meisjes in het werk van de plaatselijke studieverenigingen.

Het aantal leden van deze studieverenigingen groeide, evenals het aantal lezers van het jongerenblad Ons Contact en het nog niet zo lang bestaande jeugdblad "KLIK" voor jongeren tyssen de 12 en 16 jaar. Daardoor ontstond de mogelijkheid om subsidie te krijgen van het ministerie van WVC. Uiteraard werd die mogelijkheid met beide handen aangegrepen. Zo kon het bestuur een jeugdwerkadviseur aanstellen. Ook beschikt het LVSGS inmiddels over een eigen ruimte in het SGPbolwerk, het Kerstenhuis in Den Haag.

Maar heeft het Landelijk Verband nu zijn top bereikt op het gebied van het aantal leden? Van Heukelom betwijfelt dat, maar intussen heeft het bestuur wel gekozen voor stabilisatie, verbreding en verdieping van het werk. Daarom is recent in Rotterdam samen met kunstenaars uit eigen kring een expositie gehouden en daarop aansluitend een symposium georganiseerd. Vorige week organiseerde het LVSGS een bijeenkomst in Urk over de visserij.

Kadercursussen

Verder ziet Van Heukelom, inmiddels ook al weer zo'n vier jaar lid van de Provinciale Staten in Zeeland, wel iets in het organiseren van kadercursussen. Naar zijn stellige overtuiging heeft het LVSGS op dat gebied een taak. „Het toerusten van jongeren voor bestuurlijke functies is goed voor de partij. Want daardoor wordt kader gekweekt dat de partij nodig heeft in allerlei geledingen". De scheidende voorzitter heeft alle vertrouwen in zijn opvolger. „Hij kent de discussie in de partij door en door". Het voorzitterschap is een verantwoordelijke functie, waarin „je moet afzien van jezelf".

Het zou niet gek zijn als naast de jeugdwerkadviseur ook een gedeeltelijk vrijgestelde bestuurder, bij voorbeeld de voorzitter, meer dan alleen maar de avonduren zou kunnen besteden aan het LVSGS-werk. „We hebben de taak de SGP-karikatuur van vroeger te doorbreken en op een eigentijdse manier onze principes uit te dragen. De SGP en ook de SGP-jongeren moeten zich niet terugtrekken in het eigen bolwerk. Onze principes zijn goed voor heel Nederland en gelden ook heel ons volk. Onze pretenties liggen hoger dan alleen maar de bescherming van de eigen sub-cultuur of de eigen gezindte, ze hebben betrekking op ons land", aldus de scheidende LVSGS-voorzitter Van Heukelom.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.