+ Meer informatie

Behoefte zwembad iardinxveld- G'dam

Volgens welzijnsplan 1982-1985

2 minuten leestijd

flARDINXVELD-GISENDAM — Er bestaat Hardinxveld-Giessendam »te behoefte aan een betere smgelegenheid. De plan1 om een overdekt zwem1 te gaan bouwen zijn al •gevorderd. De opening rdt in 1983 verwacht.

(Von onze correspondent) it staat te lezen in het „concept welsplan voor de gemeente Hardinx-Giessendam 1982-1985" dat door verkgroep welzijn aan het gemeen'stuur is aangeboden, öewel tinnenkort wordt begonnen de aanleg van een visplaats voor der-validen (in Binnendams), blijft vraag naar dergelijke voorzieninr De overige vier vissteigers voor der-validen moeten worden aange;, zo schrijft men in de nota verder.

Opbouwwerker
iijkens de nota is er regelmatig ig naar de aanleg van tennisbanen Boven-Hardinxveld en hebben waportverenigingen en bewoners geigd om meer ligplaatsen voor boten. dorpshuis „Drijvershof" moet uitreid worden zodat het als cultureel ;rum kan dienen, aldus de nota. en schrijft dat het wenselijk zou een opbouwwerker of een sociaalureel werker te benoemen. Deze zich ondermeer bezig kunnen houmet de begeleiding van emancipaactiviteiten, het bevorderen van de nheid in de maatschappij (goede innatie over voorzieningen), samenwerken bij het opstellen van het welzijnsbeleid, het verzorgen van vormings- en optwikkelingswerk van achterstandgroepen en dergelijke.

De sameijstellers van de nota vinden verder dat er jaarlijks een subsidie van 400.000 gulden moet worden gereserveerd voor verenigingen en stichtingen die activiteiten ontplooien op het sociaal- en cultureel terrein.

Werkgroep

De gemeente is verplicht om een welzijnsplan te maken omdat zij subsidie ontvangt die boven de minimumnorm ligt (voorlopige rijksbijdrage 1980 bijna 92.000 gulden). De werkgroep welzijn werd in mei 1979 samengesteld uit vier ambtenaren, vijf burgers en aan deze werkgroep werden als adviseurs toegevoegd wethouder voor welzijnszaken, mevrouw E. J. Hoogendijk-Van Duyn (PvdA) en een functionaris van de Stichting samenlevingsopbouw Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

In juli 1979 werden aan alle verenigingen in totaal 130 enquête-formulieren verstuurd. Daarvan kwamen er 80 terug (62 procent). Huis aan huis werden er 5000 formulieren verspreid waarvan er 1850 terugkwamen (37 procent).

In oktober 1979 verscheen een zogenaamde tussennota. Daarin werden bepaalde knelpunten aangegeven op onder meer het terrein van verkeer, milieu en sociale dienstverlening. Hierop volgden meerdere inspraakavonden.

Naast deze uit dertien hoofdstukken bestaande nota zal er ook een jaarprogramma voor 1982 worden gemaakt. Verder zal de werkgroep trachïen om een „verantwoording" bij het plan te schrijven en zal er nog een nota verschijnen over de diverse activiteiten van de verenigingen in HardinxveldGiessendam. GOEDKOPE VAKANTIE? HUUR EEN FAMILY-HOME I Postkode/Plaats: Telefoon:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.