+ Meer informatie

De Visser hervat werk binnen fractie PvdA

Moor: Leijnse handelt „provocerend"

2 minuten leestijd

DEN HAAG — PvdA-kamerlid De Visser heeft zijn werkzaamhieden binnen de fractie liervat. Na een gesprek met de fractietop is de vrede getekend. De oneniglieid tussen de fractie en liet kamerlid Moor is nog niet opgelost en de situatie zal alleen maar moeilijker worden nu Moor vice-fractievoorzitter Leijnse van „proyocerend gedrag" heeft beschuldigd.

Drie weken geleden zegde fractievoorzitter Wöltgens de kamerleden De Visser en Moor de wacht aan, overigens, om totaal verschillende redenen. De Visser was het niet eens met het fractiestandpunt om de Nederlandse deelname aan de Golfoorlog goed te keuren. In interviews wekte hij de suggestie te twijfelen aan de integriteit van de voorstanders van de oorlog. Nadat Wöltgens De Visser een brief had geschreven waarin hij hem van niet-collegiaal gedrag beschuldigde, schortte De Visser zijn werkzaamheden binnen de fractie uit eigener beweging op.

Gisteren heeft De Visser tegenover de fractietop, bestaande uit Wöltgens en fractiesecretaris Buurmeijer, verklaard dat het nimmer zijn bedoeling is geweest te twijfelen aan de integriteit van zijn collega's. Hij betreurt het dat sommige van zijn uitspraken die indruk hébben gewekt. Daarmee was de kou voor de PvdA-fractie uit de lucht. Wöltgens en Buurmeijer hebben van'hun kant tegen De Visser gezegd dat hij zijn standpunt over de Golfoorlog niet hoeft te herzien.

Ingewikkelder

De kwestie-Moor is na gisteren alleen nog maar ingewikkelder geworden en de oplossing Ujkt niet direct voorhanden. Volgens Wöltgens heeft Moor zich schuldig gemaakt aan „chantage". Vier weken-geleden eiste Moor van Wöltgens het fractiewoordvoerderschap over ambtenarenzaken en inkomensbeleid terug.

Zou dat niet'gebeuren, dan dreigde Moor elke keer als hij een minderheidsstandpunt binnen de fractie had, dat op het spreekgestoelte van de Tweede Kamer kenbaar te maken. De week daarna maakte hij dat waar door afstand te nemen van het PvdA-standpunt inzake de Jeugdwerkgarantiewet. Wöltgens was daar heel boos over en ontzegde Moor de bevoegdheid nog langer de standpunten van de PvdAnaar buiten te brengen.

Volgens Moor valt hem persoonlijk niets te verwijten. Hij heeft zich voor de volle 100 procent gehouden aan de procedures vari dé fractie. Naar het oordeel van Moor maakt zijn collega Leijnse zich schuldig aan „provocerend'gedrag". De basis van het conflict is volgens Moor een jaar geleden gelegd, toen Moor zich in het fractieoverleg als enige tegen een motie van D66 verzette over het Jeugdwerkgarantieplan. Leijnse zou het minderheidsstandpunt van Moor toeUchten in de Kamer, maar hij zei: „Vol liefde stemt de gehele fractie voor deze motie".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.