+ Meer informatie

Wees een man

3 minuten leestijd

Paulus eindigt zijn lange eerste brief aan de gemeente van Korinthe met onder meer de vermaning: ‘houd u mannelijk’ (1 Kor. 16,13). ‘Wees manmoedig’ (HSV). Is dat zoiets als: wees een vent? Het is een vermaning bedoeld voor de gemeente als geheel, maar dan zeker ook van toepassing op ambtsdragers. Hoe zou zich dit ‘manmoedig zijn’ vertalen naar de praktijk van het ambt?

Om op het spoor te komen van de bedoeling van Paulus met deze oproep wijs ik er allereerst op dat het man zijn verwijst naar de schepping. God schiep de mens als mannelijk en vrouwelijk, ieder met zijn eigen gaven, aanleg, en verantwoordelijkheden. Het ambt zouden we een verbijzondering kunnen noemen van de specifieke taak en roeping die God voor de man heeft bedacht. Met dit gegeven in ons achterhoofd begrijpen we dat het als ambtsdragers allereerst onze roeping is om te blijven bij de opdracht die de Heere ons heeft gegeven. Wees mannelijk is dan niet anders dan: wees getrouw in uw roeping, en standvastig. Vervolgens geeft het directe tekstverband ook een aanwijzing. Wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees sterk. Waakzaamheid is nauw verbonden aan het bewaren van Gods Woord. Hoe kun je dat concreet doen zonder je persoonlijk biddend onderzoek van de Bijbel? Het is leunen en steunen, niet alleen op de opdracht, maar ook op de beloften waarin een rijke bemoediging klinkt voor de ambtsdragers (1 Kor. 15,58). Het is niet minder verbonden met het gebed.

Steef Post zegt in zijn mooie en praktische boekje Een man, een man het volgende op dit punt: ‘De innerlijke kracht waar het hier om gaat is het steunen op Gods kracht.’ (105). Vervolgens werkt hij dit uit aan de hand van de geestelijke wapenrusting. Dat blijft voor iedere man, en zeker voor iedere ambtsdrager actueel.

Aan de orde komen onder meer de vraag: hoe ga je als man om met geld (h. 9)? Hoe (w)eerbaar ben je als het gaat over pornografie en seks (h. 10)? Negatief zelfbeeld versus positief zelfbeeld of Bijbelse zelfwaardering (h. 5). Mannentaal (h. 20). Dit is zomaar een greep uit de veelheid van onderwerpen die hij belicht. Zijn stijl is helder, puntig en vlot leesbaar zonder dat het een oppervlakkig praatje wordt.

Een apart hoofdstuk is gewijd aan de ambtsdrager (h. 19). Het ambt is iets waarnaar je mag verlangen (1 Tim. 3,1). Als het maar vanuit een zuiver motief voortkomt en niet zoals bij Diotrefes (3 Joh. 9). De ambtsdrager is niet een volmaakt persoon. Hij moet echter wel gaven hebben, zich met de leer verbonden weten en verlangen dienstbaar te zijn in Gods gemeente. Verder spelen het gezin en de gezindheid een belangrijke rol.

Ik ben van mening dat dit boekje de man –en dus ook de ambtsdrager – een duidelijke spiegel voorhoudt en een nuttige handreiking doet voor de bezinning op de vraag wie je bent en wie je mag zijn – voor Gods aangezicht. In je persoonlijk leven, in je gezin, de maatschappij maar ook als we geroepen worden te dienen in het ambt: wees een man Gods. Een man die de Heere vreest en zijn naaste liefheeft.

Bij ieder hoofdstuk heeft de auteur gespreksvragen gemaakt, die het boekje geschikt maken om te gebruiken ter bezinning binnen de kerkenraad, vereniging of Bijbelkring.

Steef Post, Een man, een man. Uitgeverij De Banier, Apeldoorn 2018, 120 blz., €9,95. ISBN 9789402906349.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.