+ Meer informatie

Amerongen wil in hoger beroep

„Strafontslag secretaris handhaven"

2 minuten leestijd

AMERONGEN - De meerderheid van zowel het college als de gemeenteraad van Amerongen wil in hoger beroep gaan tegen de beslissing van het ambtenarengerecht in utrecht, dat op 7 oktober het strafontslag van gemeentesecretaris A. D. Onink nietig verklaarde. Dit verklaarde burgemeester H. W. F. Mumsen gistermiddag in het Amerongse raadhuis.

Volgens Mumsen bleek tijdens een besloten vergadering van de raadscommissies, maandagavond, dat elf van de dertien raadsleden het beroep ondersteunen. Alleen SGP-wethouder G. van der Grift en zijn fractiegenoot T. van Leeuwen (RPF) vinden dat het gemeentebestuur met Onink om de tafel moet gaan zitten om een oplossing te bereiken. Hun fractiegenoot Van Deelen (SGP) ondersteunt het hoger beroep wel. Maandagavond neemt de gemeenteraad een definitief besluit.

Volgens burgemeester Mumsen zijn de overwegingen van het ambtenarengerecht dezelfde als de redenen waarom de raad op 17 december 1990 besloot tot Oninks ontslag. Alleen het feit dat de rechter het strafontslag onevenredig zwaar vond in verhouding tot Oninks handelwijze leidde ertoe dat hij het ontslagbesluit vernietigde. ..De wijze waarop het onevenredigheidsbeginsel is toegepast, is echter wonderlijk, vinden wij", stelde de burgemeester.

Volgens de overwegingen van de ambtenarenrechter heeft Onink zich als comptabele van de Centrale Technische Dienst (CTD) schuldig gemaakt aan „een volkomen ontoelaatbaar eigenmachtig optreden". Onink heeft, toen hij zichzelf een vergoeding voor de vele overuren uitkeerde, „met betrekking tot het eigen belang de gepaste terughoudendheid op onaanvaardbare wijze laten varen".

Het gerecht overwoog echter dat Onink een 53-jarig ambtenaar is, „die in de loop van 35 jaren een eervol te achten carrière heeft doorlopen". Verder kan strafontslag leiden tot het beëindigen van een hypothecaire lening, wat Onink in financiële problemen kan brengen. Een andere straf of voorwaardelijk strafontslag hadden de toets der kritiek wel kunnen doorstaan, maar onvoorwaardelijk strafontslag is een te zwaar besluit, aldus de rechter.

Gewetensnood

Mumsen stelde dat Onink de berichten over hun slechte verhouding ..sterk opgeklopt" heeft.

Wethouder Van der Grift memoreerde dat hij in december niet aan het ontslagbesluit wilde meewerken, omdat hij „over extra informatie beschikte en daardoor in gewetensnood kwam". Deze informatie, die hij mondeling verkreeg van de Leersumse gemeentesecretaris Hindriks, is inmiddels bij de hele raad bekend, verklaarde hij gisteren desgevraagd. Volgens Van der Grift hoorde Hindriks aanvankelijk van burgemeester Mumsen dat de CTD-kestie niet tot Oninks ontslag zou leiden.

Een hoger-beroepsprocedure bij de Centrale Raad gaat waarschijnlijk anderhalf jaar duren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.