+ Meer informatie

Personalia

3 minuten leestijd

Het "3M Muzieklaureaat" voor 1989 is gewonnen door de klavecinist en dirigent Ton Koopman (45). De prijs van 100.000 gulden is de grootste jaarlijkse kunstprijs van Nederland en is afgelopen vrijdag in Amsterdam aan Koopman uitgereikt. In de ogen van de jury verdient Koopman de prijs omdat hij zich heeft onderscheiden als musicoloog, projectontwikkelaar, auteur, pedagoog, organist, dirigent „maar bovenal als klavecinist". „Hem is niets te dol, twintig per dag en nacht is hij bezig met zijn hobby en liefde", aldus het juryrapport. 
Koopman is zeer actief op het gebied van de oude muziek en wordt algemeen beschouwd als een van de meest enthousiaste pleitbezorgers van de oude uitvoeringpraktijk. Hij maakte meer dan honderd platen en is hoofdvakdocent klavecimbel aan het Koninklijk Conservatorium. Koopman weet nog niet precies wat hij met de honderdduizend gulden gaat doen. Hij wil in ieder geval het Italiaans clavecimbel dat hij al acht jaar in bruikleen heeft, kopen. Kosten: 30.000 gulden. Voor de rest heeft hij nog geen concrete bestemming.


De gemeente Amsterdam heeft drs. G. van den Heuvel -nu nog burgemeester van Borsele- benoemd tot directeur van het gemeentelijk havenbedrijf. Hij volgt ir. K. d'Angremond op. Van den Heuvel (52) is behalve burgemeester lid van het dagelijks bestuur van het havenschap Vlissingen-Oost. Tussen 1967 en 1970 was hij adjunct-hoofd van de economische afdeling van het Amsterdamse havenbedrijf. 

Dr. E. J. Fischer is door het Amsterdamse college van B en W benoemd tot interim-directeur van het de dienst Historische Musea en zal in die hoedanigheid de dagelijkse leiding op zich nemen van het Amsterdams Historisch Museum (AHM). 


Dr. ir. H. L. Beckers
 is per 1 december 1989 benoemd tot voorzitter van het bestuur van het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Hij volgt drs. J. B. M. Verhey op die met pensioen gaat. Beckers is binnen de Koninklijke Shell Groep belast met de leiding van de research-activiteiten. Hij is geboren in Maastricht, studeerde technische natuurkunde in Delft en promoveerde in 1956 tot doctor in de technische wetenschappen. 

Mr. A. Herstel, sinds 1 september voorzitter van de Raad voor de Kunst, heeft demissionair minister Brinkman van WVC gevraagd hem te ontheffen van zijn functie. Herstel heeft dat gedaan omdat hij half november de nieuwe NCRV-voorzitter' wordt en die twee functies mogelijk tot verstrengeling van belangen kunnen leiden. Herstel vindt dat in een tijd waarin het mediabeleid in het brandpunt van de politieke en publieke belangstelling staat, iedere schijn van partijdigheid moet worden vermeden. De Raad voor de Kunst had hem eerder Op de onverenigbaarheid van die functies gewezen. De Raad verweet Brinkman meteen al bij de benoeming dat hij onvoldoende ruggespraak met de Raad had gehouden. Uit de combinatie van de twee functies zou een conflict kunnen ontstaan. 


Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.