+ Meer informatie

Zoveel hoofden...

2 minuten leestijd

Deze rubriek is bedoeld om te reageren op de redactionele inhoud van Terdege. Uw bijdrage mag niet langer zijn dan 175 woorden en moet voorzien zijn van de titel van deze rubriek en uw naam en adres. Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat wij met de inhoud daarvan instemmen. De redactie behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen bepaalde reacties in te korten of niet te plaatsen.

Verhuizing
We kregen enkele reacties, zowel telefonisch als schriftelijk, op het feit dat in de reportage over verhuizen een vrouwelijke predikant als "hoofdpersoon" fungeerde. Hoewel de brieven niet voor deze rubriek waren bedoeld, willen we toch graag kort reageren. In de eerste plaats willen we benadrukken dat wij absoluut tegen vrouwen in het ambt zijn. We zijn er voetstoots vanuit gegaan dat dit standpunt bij onze lezers bekend is. Daarom leek het ons niet nodig dit in het verhaal extra te benadrukken. Toen we de reportage over een verhuizing op de redactie bespraken, hebben we een aantal voorwaarden geformuleerd waaraan het verhaal moest voldoen.
1. De locatie moest zodanig zijn dat er mooie foto's te maken waren.
2. De familie die verhuist moest alle medewerking willen verlenen en ook op de foto willen.
3. Alles moest binnen een termijn van twee weken klaar zijn. Uiteindelijk kwamen we zo bij deze domineesfamilie terecht. Het is dus zeker geen bewuste keuze geweest. Als je dan toch over een vrouwelijke dominee schrijft, moet dit wel zo eerlijk mogelijk gebeuren. We mogen haar niet mooier voorstellen dan ze is, maar ook niet zwarter afschilderen dan nodig is. Daardoor kwamen er enkele verrassende facetten naar voren, zoals bij voorbeeld haar abonnement op RD en Terdege. Sommige lezers signaleerden echter terecht een gevaar. Men zou kunnen gaan denken dat wij deze situatie normaal vinden. Vanuit dat oogpunt bezien was het beter geweest als wij wat afstand hadden genomen, door duidelijk te laten merken dat we de predikante als persoon respecteren, maar dat we haar staan in het ambt niet goedkeuren. "'
Hoofdredactie

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.