+ Meer informatie

95 stellingen

6 minuten leestijd

Afgezien van de vraag of Luther moet worden nagedaan door 95 stellingen in de krant op te nemen, prikkelt een aantal van deze tot een weerwoord. Met name die over de kerk en de participatie in de cultuur. Horen we hierin niet de echo van Kuypers cultuuroptimisme? Of van de doorbraaktheologie van Karl Barth met haar open oog voor kerk en wereld en haar grote woorden als "apostolaat" en de jonge kerk in de jaren vijftig?

Wat is ervan overgebleven? Een gekerstende samenleving? Massale kerkverlating! Het is allemaal weggevaagd. Het is niet de kerk die richting moet geven aan de cultuur, maar het Woord, want dat Woord is op zichzelf cultuurvormend. En het is maar de vraag of eigentijdse communicatiemiddelen alle dienstig kunnen en mogen zijn om het Woord door te geven, Judas vers 23. De kerk zou plaats mogen inruimen voor symboliek in haar gebouwen enzovoorts.

Alle symboliek in het Oude Testament diende als heenwijzing naar de komende Messias. Het behoorde bij de wet als pedagoog tot Christus. Van voorwerpen als de tafel der toonbroden tot en met de muziek in de tempel. Wij hebben nu maar twee symbolen of sacramenten en verder is alle symboliek overbodig omdat het alles in Christus is vervuld. Het willen hebben van symbolen draagt het element van afgoderij in zich, of het nu gaat om een kerstkaarsje, een kruisje aan een hangertje of een kanselkleed in de kleuren van het kerkelijk jaar, als zijnde in strijd met het tweede gebod.

Kerkgebouwen zijn geen heilige tempels. Gods tempel is de gemeente zélf volgens 1 Tim. 3:15. Er zou meer te noemen zijn. Wat ik vooral miste, is de notie dat het om het kruisevangelie gaat, dat niet naar de mens is. Jezus sprak nergens over de participatie in de cultuur. Wel blijkt de nadruk die Hij met name in het Johannesevangelie legde op de grote kloof tussen de kerk Gods en de wereld, Joh. 15:17. "De Geest der waarheid welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet" en Paulus schreef: "Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld."

G. Everts

Marie Curielaan 18

8271 CX IJsselmuiden

Kerkdiensten op tv

In het RD van 2 november gaat G. Roos in op het bericht dat de IKON is gestopt met het integraal uitzenden van kerkdiensten via de televisie. Hij gebruikt dit bericht als een opstapje om de discussie te schetsen in met name de Christelijke Gereformeerde Kerken over het uitzenden van kerkdiensten op radio en televisie. De teneur van zijn artikel is: De IKON geeft tegenstanders van kerkdiensten op televisie (alsnog) gelijk; dit medium leent zich niet voor een boodschap als de preek.

Ik wil er op wijzen dat de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt hun kerkdiensten niet via de IKON uitzenden maar via de stichting Zendtijd voor Kerken (ZvK). ZvK heeft de registratie van kerkdiensten niet geschrapt uit haar programmering. De IKON zendt uit namens negen kerkgenootschappen, waaronder de Samen op Weg-kerken.

Of de heer Roos zijn 'gelijk achteraf' zo gemakkelijk kan incasseren, is een zaak die ik hier laat rusten. Wel valt op dat hij geheel voorbijgaat aan de vraag wat het besluit van de IKON betekent voor de presentie van het Evangelie in de Nederlandse samenleving. Daarover had ik in een rubriek die "Kerk en wereld" heet graag meer gelezen.

Ds. G. van Meijeren

Lid SoW-commissie IKON

Zuiderzeestraatweg 151 3849 AD Hierden

Toneelstuk

Inderdaad respectloos en godslasterlijk is het op te voeren toneelstuk in Gouda door de jeugdtheaterschool. Met instemming heeft de Goudse SGP-fractie de inbreng van de heer Schotanus (fractievoorzitter ChristenUnie) gevolgd. Niet voor niets sprak Schotanus ook mede namens onze fractie.

Als twee kleine christelijke fracties werken we zo nauw samen, dat we bij vrijwel alle onderwerpen in raad en commissies met één gemeenschappelijke woordvoerder optreden. Dit alles onder de naam ChristenUnie & SGP. Mede hierdoor mochten we voor deze periode een wethouder leveren.

Ons samenwerkingsverband is in een stad als Gouda meer dan nodig.

A. W. L. de Wit,

fractievoorzitter SGP,

Tweede Kade 58 2806 PT

Zinloos geweld

Het zinloos geweld tegengaan. Met geweld uit huis of winkel drijven. Niet vertrouwen op de justitie. Want die heeft de wetten van Mozes verlaten, die de Heere liet beschrijven in Exodus 22:1 en 2.

P. H. Duijzer

Jonker Aartendam 11

5306 BD Brakel

Treinongeval

Uit alle berichten over het treinongeval op 31 oktober tussen Veenendaal en Ede lijkt me een les te trekken. Het klinkt mij nog steeds in de oren hoe indertijd mijn rijinstructeur op de Koning Willem III-kazerne in Apeldoorn bij passeren van een bewáákte spoorwegovergang hamerde op "links en rechts kijken." Hij hield ons voor dat de overwachter kon zitten slapen. En wat ook heden ten dage nog steeds actueel is, niemand kan bij de mooiste apparatuur en techniek een storing of een menselijke fout uitsluiten! Hoe bij mij die instructie van zelf kijken eens overkwam, bleek toen ik tussen Nijkerk en Putten een overweg met knipperlichten naderde. Ik zag bij het naar links kijken een trein vóórdat ik mij de rode lichten realiseerde. Hier was de ingebakken gewoonte (altijd kijken) een welkome en noodzakelijke extra veiligheid. Bij het nu voorliggende ongeval heb ik het gevoel van de daken te willen roepen tot elke automobilist en tot elke rijinstructeur: leer het en repeteer het bij alle spoorwegovergangen: altijd kijken!

E. van Hell

Markweg 2

6871 KX Renkum

AH-medewerkers

In het artikel van Cliteur in het RD van 6 november wordt terecht opgemerkt dat bij het OM veel slappe figuren zitten, gevormd in de permissieve jaren '60, die ontslagen zouden moeten worden. Dat geldt ook voor die heren die de medewerkers van Albert Heijn gevangengezet hebben omdat ze de overvaller ruw behandeld zouden hebben hoewel de officier van het OM dit nog durfde te verdedigen. Met al deze mensen wordt te zacht omgesprongen en de slachtoffers moeten maar zien. De moordenaars hebben maar één straf verdiend: de doodstraf, en agressieve geweldenaars andere zware straffen. De onveiligheid op straat neemt alleen maar hand over hand toe. We zijn de weg kwijt. Wat zal het nog worden als de overheid de kwade niet bestraft maar de goede? En daar lijkt het op in het Nederlandse beleid.

T. G. Stigter

Achtersloot 17

3401 NR IJsselstein

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.