+ Meer informatie

Palingvissers eisen aanpak vervuilers

Lokalisering schuldige mogelijk

2 minuten leestijd

DEN HAAG — De combinatie van binnenvissers wil diegene of diegenen, die het te hoog oplopen van het gehalte PCB's (polychloorbiphenylen) in paling uit diverse Nederlandse rivieren heeft of hebben veroorzaakt, daarvoor aansprakelijk stellen. Aan de Stichting natuur en milieu, die ervaring heeft in het aanpakken van vervuilers, heeft zij hierover advies gevraagd.

„De schuldige zal wel te lokaliseren zijn", aldus voorzitter J. Berkouwer van de combinatie, „al zullen we er een lange weg voor moeten afleggen."

Vandaag 23 april heeft de combinatie een gesprek met hoofdambtenaren van het ministerie van landbouw en visserij. Zij zal vragen om overheidssteun voor de gedupeerde palingvissers. Hoeveel schade die hebben geleden door de berichten over paling met PCB's en door de overheidsmaatregelen om de besmette vis van de markt te houden, is nog niet precies berekend. Maar in ieder geval is de prijs van paling, ook uit niet-besmette wateren zoals het IJsselmeer, fors gedaald sinds het ministerie van landbouw en visserij vorige week donderdag zijn waarschuwing publiceerde en zijn maatregelen bekend maakte. Er wordt gesproken over een prijsval met twee gulden per pond. „ledere palingvisser ondervindt de consequenties", aldus Berkouwer.

De combinatie van binnenvissers gaat op het ministerie ook vragen of het mogelijk is, besmette paling PCB-vrij te maken door hem te „verwateren", dat wil zeggen hem een tijdje in leidingwater te houden. Volgens voorzitter Berkouwer zijn al enige tijd proeven aan de gang met deze reinigingsmethode. In het algemeen wil de combinatie weten wat de oorzaken zijn van de besmetting en wat ertegen te doen is.

Nederland heeft ongeveer zevenhonderd palingvissers: om en bij de tweehonderd op het IJsselmeer (waar geen te hoge PCB-gehalten werden aangetroffen), ongeveer vijfhonderd op andere wateren. Van die laatste groep zijn er 350 lid van de combinatie van binnenvissers.

Import

Er wordt de laatste jaren ook veel paling geïmporteerd, onder meer uit Canada, Denemarken, Polen en Italië.

Onderzocht wordt of er ook in Canada hier en daar te hoge PCB-gehalten voorkomen. Volgens voorzitter Berkouwer zijn er berichten die daarop duiden.

De Keuringsdienst van waren en de Algemene inspectiedienst van het ministerie van landbouw AID onderzoeken zowel de Nederlandse als de ingevoerde paling op PCB's. Het gehalte mag, volgens de regel die de ministeries van landbouw en visserij en van volksgezondheid en milieuhygiëne vorige week zijn overeengekomen, niet hoger zijn dan vijf milligram per kilogram.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.