+ Meer informatie

Zorg om instructies Haars aan de kinderbescherming

BIJ ADOPTIE VERENIGING GEREF. GEZINDTE:

3 minuten leestijd

BOSKOOP — Zaterdag werd in een zaal van de kerk der Geref. Gemeente van Boskoop de tweede jaarvergadering gehouden van de (interkerkelijke) Adoptie Vereniging der Gereformeerde Gezindte. Voorzitter ds. A. Bac uit Oostkapelle sprak een openingswoord uit over de Kananese vrouw n.a.v. de Schriftlezing uit Matth.15 vers 21 tot 28.

De predikant wees het verband van de tekst op de komst van Jezus Christus op aarde, gezonden door God Zelf, beloofd in de moederbelofte, voorspeld door de profeten. Christus kwam opdat men Hem horen en zien en in Hem geloven zou. Hij is in Noord-Kanaan om wat uit te rusten van de strijd met de Farizeeën en Schriftgeleerden. Maar Zijn gerucht gaat voor Hem uit en zo komt een Kananese liefhebbende moeder tot Hem, wier kind van de duivel bezeten is.

Moeder en Kind
Als Christus werkt op aarde zien we, aldus ds. Bac, steeds ook het werk van de duivel erbij om zo mogelijk werk des Heeren te breken en te bespotten. Maar deze geschiedenis toont weer de macht van de Levensvorst tegenover de vorst der duisternis.

De discipelen worden geërgerd, willen de vrouw wegsturen: „Nu is 't wel genoeg met dat naroepen". Maar het gaat om haar zieke kind en de vrouw blijft aanhouden. Dan lijkt Jezus te zeggen: 't spijt me, maar u hoort er niet bij. Ik kom alleen voor de verloren schapen van Israël. Voor U is er geen plaats. Jezus Christus kan dit terecht zeggen, maar ook tegen Israël en de discipelen.

Op Zijn afwijzing wordt de vrouw niet boos, maar ze volhardt; een schreeuw uit het hart voor haar kind in nood. Nog wijst Jezus haar terug, maar dan noemt ze zichzelf een hondje, dat wat kruimels opeet, die gevallen waren. En dan prijst Jezus haar groot geloof en het kind mag op datzelfde moment gezond worden.

Het kan in uw gezin of leven ook zo zijn: u hebt veel vragen; kreeg nog geen kind toegewezen, weet niet hoe het met de opvoeding moet. Nu zijn we ten diepste allen buitenstaanders, maar ondanks alles mag de roep klinken: Heere, hèlp mij! Die verre kinderen die daar geboren werden, moesten onder Zijn voorzienigheid hier komen omdat God ook uit hen Zijn Kerk wil bouwen: uit alle natiën en geslachten en talen. De predikant besloot met de bede om uitbreiding van het verenigingswerk tot Gods eer en Naam.

Secretaris L. Kraayeveld (Enkhuizen) wees in zijn jaarverslag op verheugende en zorgwekkende zaken: enerzijds de toewijzing en opneming van nieuwe adoptiekinderen: anderzijds het beleid van de staatssecretaris van justitie, mevrouw Haars, in haar nota over adoptie, dat ook leden van deze vereniging zal treffen.

Wachtlijst
De wachtlijst adoptie-aanvragen is in 1980 gestegen tot 8011, waarvan 2897 aanvragen in 1980 (een geringe afneming), terwijl er 1594 kinderen geplaatst werden, onder wie een twintig in de kring der verenigingsleden. Sinds 1971 is het aantal geplaatste buitenlandse kinderen vertienvoudigd, aldus het jaarverslag dat ook inging op zaken als regionale bijeenkomsten, oprichting van een voogdijvereniging, meer informatieverstrekking e.d.

Na het financiële jaarverslag werden twee aftredende bestuursleden met grote meerderheid herkozen. Zo blijft L. Kraayeveld secretaris en mevrouw C. Kraayeveld-van de Knijff (Benschop) algemeen adjunct.

Inenting
Een werkgroep-nota Haars gaf een uiteenzetting van de problemen met het nieuwe beleid van Haars via de Raden van kinderbescherming. Dat houdt o.m. in, dat gezinsonderzoeken kunnen/moeten worden stopgezet van die aspirant-ouders, die hun kind niet willen laten inenten.

Er zijn diverse mogelijkheden om deze instructie van mevrouw Haars aan te vechten, bijvoorbeeld via een proefproces (zoals ook het zogenaamd „bloedtransfusieproces" van enkele Jehova's Getuigen). Een jurist zal uitzoeken, in hoeverre deze aantasting van de grondwettelijke vrijheid te keren is, eventueel via een positieve jurisprudentie. Ook politieke partijen zullen worden ingeschakeld.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.