+ Meer informatie

Stijlvolle herdenking in Nieuwe Kerk te Delft

Speciale band met het Huis van Oranje

3 minuten leestijd

DELFT — In aanwezigheid van koningin Beatrix vond woensdagmiddag een stijlvolle bijeenkomst plaats in de Nieuwe Kerk te Delft. Ter gelegenheid van het zeshonderdjarig bestaan van deze kerk werd een officiële herdenkingsplechtigheid gehouden, waarvoor velen uitgenodigd waren.

Het was voor ir. G. E. Standhardt, voorzitter van het college van kerkvoogden, dan ook een verblijdende zaak dat hij naast de vorstin, zoveel belangstellenden kon welkom heten. Onder hen merkten we ondermeer enkele predikanten op, die vroeger de Hervormde gemeente van Delft gediend hebben.

Tijdens dit samenzijn bespeelde Jan. J. van den Berg het orgel. Het Gereformeerde gemengd koor „Com nu met Sang" (Rotterdam) onder leiding van Dirk Jansz. Zwart verleende medewerking aan het programma, als ook een koperensemble.

Bijzonder
Mr. R. M. Gallas, burgemeester van Delft, merkte in zijn toespraak op dat Delft, Delft niet zou zijn zonder de Nieuwe Kerk. Deze kerk neemt in de gehele stad een bijzondere plaats in en is dan ook overal te zien. Veel gemeenten zijn door hun kerken bekend geworden, dat geldt ook voor onze stad, aldus de burgervader.

Door hem werd nog gewezen op de speciale band, die het Huis van Oranje met deze kerk heeft. Het is de laatste rustplaats van de leden van het Koninklijk Huis. In deze herdenkingsdienst las ds. G. H. van Kooten, hervormd predikant te Delft, Psalm 84. Deze psalm werd hierna door het koor gezongen. Het was een bewerking van Claude Goudimel.

De gemeente-archivaris van Delft, drs. A. J. H. Rozemond sprak over het „Wel en wee van de Nieuwe Kerk gedurende 600 jaren". Hij ging in op de geschiedenis van de kerk, die gebouwd werd in 1381. Het was toen een houten noodkerk met een rieten dak.

Aanvankelijk was het net zoals de Oude Kerk een Roomse kerk. Op 3 augustus 1572 werd er een eerste gereformeerde godsdienstoefening gehouden. Een jaar later mochten de roomsen ook niet meer in de Oude Kerk bijeen komen.

In 1584 werd de Nieuwe Kerk voor de eerste maal betrokken bij het openbare wel en wee van het Huis van Oranje. Op 12 juni van dat jaar werd Frederik Hendrik er gedoopt. In dat jaar werd zijn vader in het Prinsenhof vermoord en in deze kerk begraven.

Aanvankelijk was het graf gedekt met een zeer sober grafteken. Later kreeg Hendrick de Keyser, stadsbouwmeester van Amsterdam, opdracht een praalgraf te bouwen. Hij begon daarmee in 1616. Een jaar na zijn dood werd het door zijn zoon Pieter in 1622 voltooid.

Wonder
Na stil gestaan te hebben bij de geschiedenis van de kerk, merkte Rozemond aan het eind van zijn betoog op, dat het wel een wonder mag heten, dat deze kerk er na zeshonderd jaar nog staat. Ook mag het Woord Gods er nog steeds verkondigd worden. Dat wonder strekt zich verder uit dan deze kerkmuren. Wij hebben in ons land vrijheid van godsdienst, gewetensvrijheid en het recht van vereniging en vergadering.

Aan het eind van de toespraak van de gemeente-archivaris bood mevrouw A. A. Oosterbaan-Vissink, weduwe van de auteur van het boekje „Geschiedenis van de Nieuwe Kerk te Delft" een exemplaar van de heruitgave van dit boekje aan de vorstin aan.

Na een intermezzo van zang en muziek sprak ds. G. A. Cnossen over „De Nieuwe Kerk morgen". Hierna bezichtigde de koningin de in de kerk ingerichte expositie, men heeft hierbij de geschiedenis van de kerk zichtbaar gemaakt door gebruik te maken van foto's, portretten enz.

Deze tentoonstelling, die tot 15 november duurt, laat drie perioden zien. Van 1381 - 1572 (overgang naar het protestantisme), van 1572 - 1795 (begin Franse tijd) en van 1795 tot heden.

Aan het begin van haar rondwandeling kreeg de vorstin uit handen van ir. Standhardt een applique aangeboden, vervaardigd van Delfts aardewerk ter gelegenheid van het zeshonderdjarig bestaan van de Nieuwe Kerk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.