+ Meer informatie

TER OVERWEGING

2 minuten leestijd

Mr. J. Plooy, Strafbare Godslastering. 128 blz., f. 19,50. Uitg. Stichting onderzoek en publicatiefonds Bond tegen het vloeken in samenwerking met Buijten en Schipperheijn, Amsterdam 1986.

Dit is een interessante studie. Kernvraag is of vloeken strafbaar gesteld moet worden. De schrijver kiest voor strafvervolging van blasfemie. Hij verdedigt dit vooral met een beroep op de vrijheid van godsdienst. Dit is een standpunt precies tegenovergesteld aan dat van de Kroon. Zoals bekend werd het vloekverbod in de Algemene Politieverordening van een bepaalde gemeente nietig verklaard met een beroep op de vrijheid van meningsuiting. Men vindt in dit boek een duidelijk overzicht van de geschiedenis van de Wet-Donner. Het betoog maakt op mij een sterke indruk. Het verdient overweging ook van hen die zelf geen christen zijn. De juridische argumentatie is weldoordacht en goed onderbouwd. Hoewel geen eenvoudige kost is het boek bestudering waard.

Ds. P.J.C. Stolp, Als de dood vroeg komt. Omgaan met ernstig zieke kinderen. 130 blz., f. 15,90. Uitg. Kok, Kampen 1986.

De auteur is ziekenhuispredikant in Groningen. Hij heeft van dichtbij het sterven van kinderen meegemaakt. Het blijkt dat kinderen intuïtief weten of voelen dat hun dood aanstaande is. De schrijver pleit ervoor die signalen op te vangen. Ze komen tot ons vooral in tekeningen (vlinders, draken, hellingen en tralies). De kinderen moeten serieus genomen worden in wat ze te zeggen hebben. De schrijver geeft aanwijzingen voor een gesprek met hen. Deze aanwijzingen zijn bestemd voor ouders, pastores, artsen en verplegend personeel. Er valt uit dit boekje veel te leren, al heb ik moeite met de visie op de mythische taal waarin de bijbelse boodschap tot ons komt. Misschien dat de schrijver na een fase van verwaarlozing van de kennis die kinderen hebben, iets te ver overhelt naar het gelijk van hun kennis. Er staan in dit boekje feiten en ervaringen, die velen onbekend zullen zijn. Ze zijn kennisneming ten volle waard.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.