+ Meer informatie

Studie hervatting kolenproduktie

Exploitatie zou erg duur worden

2 minuten leestijd

Minister Lubbers (Economische Zaken) heeft DSM in Heerlen opdracht gegeven een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden de kolenproduktie in Nederland te hervatten. Het onderzoek zal in het bijzonder gericht zijn op de nooit in produktie gekomen staatsmijn Beatrix in Vlodrop. De studie zou binnen enkele maanden gereed moeten komen.

De beslissing hiertoe is donderdag genomen na overleg in Den Haagtussen de minister en vertegenwoordigers van DSM, de mijnindustrie en de niijnraad. Deze zullen de studie van commentaar voorzien.

In de studie zullen de njogelijkheden op lange termijn bekeken worden, het is niet de bedoeling om de problemen te bezien in het licht van de huidige energiecrisis, aldu.s woordvoerders van DSM en het ministerie. Er zijn ook geen concrete plannen om de kolenproduktie te hervatten. Minister Lubbers wil slechts weten hoe de tóestand van-de mijnen ' is. Deze opvatting wordt onderstreept door DSM, die wijst op de geweldige investeringen die nodig zouden zijn om de mijn Beatrix produktiegereed te maken.

De mijn bestaat op het ogenblik alleen uit twee schachten met een diameter van 7,5 meter, die in 1962 gereed kwamen. Zij zijn toen gevuld met een conserveringsvloeistof en verkeren in uitstekende staat. De bouw van de schachten heeft drie jaar geduurd en kostte destijds 70 miljoen gulden. Om de mijn verder uit te breiden, zowel onder- als bovengronds, zouden nog vele honderden miljoenen guldens nodig zijn. De bouwtijd zou minstens vier jaar zijn.

De mijn zou bij volledige produktle 1,5 tot 1,8 miljoen ton steenkool kunnen leveren, tegen een prijs die dan minstens drie maal zo hoog zal liggen als de prijs van Amerikaanse steenkool, die — goedkoop — in dagbouw gewonnen wordt. Dan krijgen we de hele kolencrisis van 1958 opnieuw, aldus DSM. Toen was er  ook een groot prijsverschil tussen Nederlandse en buitenlandse kolen.

DSM wijst daarbij ook op cijfers van de EEG betreffende 'de energiebehoefte in Nederland in 1580. Dié bedraagt, omgerekend in steenkool-^ equivalenten, 132 miljoen ton. . De mijn Beatrix zou daar dus ongeveer 1 pet aan kunnen bijdragen, tegen een zeer hoge kostprijs.

De kostprijs van steenkool bestaat voor ongeveer 70 pet uit lonen en sociale lasten. Mijnbouw is zeer ar^ beidsintensief. Daarbij is het zeer moeilijk om mijnwerkers te krijgen. De jongeren hebben geen zin om in de mijn te werken. Deze trend was volgens DSM ook al voor de sluiting van de mijnen te zien: toen moesten mijnwerkers uit het buitenland wor-' den aangetrokken, aldus DSM.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.