+ Meer informatie

Martelingen op grote schaal, antiterreurwetten te streng

JAARBOEK 1979 AMNESTY INTERNATIONAL

3 minuten leestijd

LONDEN — Martelingen, willekeurige arrestaties, gevangenzetting van politieke tegenstanders en door overheden georganiseerde verdwijningen waren in 1979 overal ter wereld nog veel voorkomende schendingen van de mensenrechten, zo heeft Amnesty International zondag verklaard.

In zijn jaarverslag, waarin bijzonderheden werden vermeld over schendingen van de mensenrechten in 96 verschillende landen, waarschuwde met de Nobelprijs onderscheiden internationale organisatie ook voor gevaarlijke nieuwe ontwikkelingen. In veel delen van de wereld worden politieke tegenstanders in toenemende mate bedreigd met de doodstraf, die in talloze gevallen ook ten uitvoer wordt gelegd, schrijft Martin Ennals, de secretaris-generaal van Amnesty, in zijn voorwoord op het 219 bladzijden tellende jaarverslag.

Tot de ernstige schenders van de mensenrechten hoorden in 1979 volgens amnesty: • Guatemala, waar op een kerkhof de lijken van 770 mensen werden gevonden, die niet geïdentificeerd konden worden en kennelijk het slachtoffer van moord waren. • Oeganda, waar de afgezette president Idi Amin naar schatting 300.000 tegenstanders van zijn bewind om het leven bracht. • Vietnam, waar tenminste 50.000 mensen om politieke redenen in heropvoedingskampen zijn opgesloten. • De Sovjet-Unie, waar dissidenten ondanks internationale protesten nog steeds naar psychiatrische inrichtingen worden gestuurd.

Doodvonnissen

Amnesty zei verder dat het in de Verenigde Staten een onderzoek instelt naar beweringen dat illegale gastarbeiders uit Mexico en Mexicaanse Amerikanen het slachtoffer zijn van systematische slechte behandeling. Ook wordt bekeken of juridische maatregelen tegen sommige Amerikaanse indianen en tegen zwarten politiek gemotiveerd zijn.

Het grote aantal mensen dat in de Verenigde Staten ter dood veroordeeld is - bijna 500 op het moment dat dit rapport wordt uitgebracht - blijft een bron van grote zorg, aldus Amnesty

Sovjet'Unie

De Sovjet-Unie is doorgegaan religieuze of nationalistische dissidenten, emigranten in spé en niet-conformistische schrijvers gevangen te zetten omdat zij gebruik wilden maken van hun politieke en burgerrechten. Psychiatrische wanpraktijken uit politieke motieven werden ondanks gezaghebbende internationale veroordeling voortgezet, aldus het jaarverslag.

Wat West-Europa aangaat, leverde Amnesty kritiek op tegen het terrorisme gerichte wetgeving in Engeland, Ierland, West-Duitsland, Italië en Spanje, hoewel er tegelijkertijd op werd gewezen dat de bevoegdheden op grond van deze wetgeving nog niet zijn misbruikt. Door de bevoegdheid van de politie over burgers uit te breiden, maakt dit soort wetgeving schending van de mensenrechten echter waarschijnlijker. Bovendien wordt op deze manier het respect voor de mensenrechten te zeer afhankelijk van de goede wil van de autoriteiten en van de mogelijkheid die de autoriteiten hebben om in te gaan tegen publiek pressie strenger op te treden.

Afrika

Wat Afrika aangaat, had Amnesty prijzende woorden voor de toenemende verontrusting...over schendingen van de mensenrechten, hoewel ook ernstige gevallen werden geconstateerd in zowel door blanken als door zwarten geregeerde gebieden.

In Zimbabwe-Rhodesië zijn 800 politieke gevangenen op vrije voeten gesteld, maar de verbetering duurde niet lang, zei Amnesty. Er zijn uitgebreide bevoegdheden tot willekeurige arrestatie en detentie verleend en marteling was een wijd verbreid en algemeen verschijnsel.

Equatoriaal Guinee en Oeganda werden genoemd in verband met hun volledige veronachtzaming van de fundamentele principes van de mensenrechten, terwijl Zuid-Afrika werd veroordeeld wegens de verbanning van dissidenten.

Methoden

Tot de gebruikte martelmethodes hoorden volgens Amnesty: het geselen met kabels, het bewerken van de voetzolen, schoppen, slaan, het verbranden van gedeeltes van het lichaam met gloeiende sigaretten, het voor lange tijd beroven van slaap gecombineerd met gedwongen overeind staan, het pijnigen van gevoelige gedeeltes van het lichaam en het gedurende lange tijd eenzaam opsluiten van gevangenen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.