+ Meer informatie

Van Riel wil strengere aanpak misdadigers

Jaarvergadering van VVD

2 minuten leestijd

ROTTERDAM — Op het twee-daags congres van de VVD heeft de liberale senator Va Riel opnieuw een pleidooi gehouden voor een strengere aanpak van misdadigers. „De tijd van genade voor genadelozen is op dit moment voorbij", zo zei hij.

De gewelddadige vijand van de samenleving als bijvoorbeeld de moordenaars en de overvallers moeten - naar -zijn mening - wezenlijk worden geïsoleerd. De heer Van Riel kantte zich tegen het toestaan van proefverlof en vroeg om een daadwerkelijke uitvoering van opgelegde gevangenisstraffen in gevangenissen ,,met tralies van het beste staal".

Vrijheidsexperimenten uit een oogpunt van reclassering en her-opvoeding wees hij af. Slechts mag gelden, dat geweld met geweld wordt gekeerd", aldus het VVD-Eerste kamerlid.

De heer Van Riel bepleitte verder een zo sterk mogelijke landsverdediging. Hij kritiseerde in dit verband „de huiveringwekkende" uitlatingen van de AR-fractievoorzitter mr. W. Aantjes. Sprekend over omkopingen en steekpenningen riep hrj op tot „een buitengewoon voorzichtige" beoordeling van zaken, die men niet tot in de details kent. Volgens de heer Van Riel zijn „provisies" gebruikelijk en is aan ,,onrecht ter wille van het geheel" niet te ontkomen. Hij noemde in dit verband Werkspoor, waarbij hij er op wees dat het ook bij deze zaken gaat om de werkgelegenheid en om de Nederlandse economische positie in de wereld.

Afscheid

Mr. Van Riel kondigde zijn afscheid aan als lid van de Eerste kamer en als voorzitter van de VVD-fractie in de senaat. Hij zal in deze functie worden opgevolgd door mevrouw H. van Someren-Downer, die reeds lid van de senaatsfractie is. Reden voor hèt vertrek van de heer Van Riel is gelegen in het feit, dat hij geen politieke mede-verantwöordelijkheid wil dragen voor het VVD-ontWerp inzake de abortuswet. Hij noemde het initiatief-voorstel van de liberale kamerleden mevrouw Veder-Smit en Geurtsen ,,onaanvaardbaar".

De heer Van Riel en ook fractievoorzitter Wiegel wezen er op, dat het abortus-vraagstuk een zaak is van eigen inzicht en eigen geweten. De heer Wiegel sprak de wens uit, dat dit probleem zo 'spoedig mogelijk uit de politieke strijd zal worden gehaald.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.