+ Meer informatie

Boekbespreking

3 minuten leestijd

„IK BEN DIE IK BEN” door H. Verweij

Uitgever Buijten & Schipperheijn te Amsterdam

Volgens het titelblad gaat het in dit boek over eigentijdse en futuristische begrippen, verbonden aan deprofetie van de Bijbel. Het wil een antwoord zijn op ontmythologisering en sekularisatie. Het is een boek van 440 biz., waarin de schrijver zijn denkbeelden ontvouwt. De uitgever schrijft, dat hij gaarne de uitgave van dit boek ter hand heeft genomen, overtuigd van het belang der poging het Evangelie in de denken ervaringswereld van heden onder woorden te brengen, en van de waarde der bouwstenen, die de auteur daarvoor bijeengebracht heeft.

De schrijver zegt zelf op biz. 16, dat de antwoorden in dit boek niet de pretentie van een mathematisch bewijs hebben. Hij draagt slechts bouwstenen aan voor een nieuwe orientering (een onkonventionele aanpak en in menig opzicht revolutionaire visie weliswaar), een schets en aanzet voor dieper en deskundiger uitbouw. Zoziet de schrijver het.

We kwamen bij het doorwerken van dit boek tot allerlei aanmerkingen en vragen. We zullen deze hier niet doorgeven. Dat zou ons te ver voeren. Dat is ook niet nodig. we kunnen volstaan met enkele opmerkingen.

De schrijver is een denker. Hij geeft o. a. beschouwingen over de redelijke betrouwbaarheid en objektieve geldigheid van de Bijbel als Gods openbaring. Dat houdt niet in, dat hij op dezelfde wijze spreekt over Gods Woord als onze Nederlandse Geloofsbelijdenis. wanneer bit wel het geval was geweest, zou hij zich geheel door dat Woord hebben laten leiden en zou zijn boek een andere inhoud gekregen hebben of niet verschenen zijn.

Verweij maakt wel gebruik van de gegevens in Gods Woord, maar schenkt meer aandacht aan wat de mensen van de wetenschap ons zeggen en wat de ontwikkeling van de techniek ons leer! Zokomthijtot beschouwingen, die geheel in strijd zijn met Gods Woord. Hij houdt van God niets over dan „de volkomen Mens”. „De geopenbaarde God is mens en d6ze mens is geheel en al God” (biz. 24,9). „Wij moeten de geopenbaarde God nu leren en durven zien als de volkomen Mens, als de mens, die bij wijze van spreken, al eeuwig „op zijn bestemming” is, terwijl wij nog ver van het doel af zijn” (biz. 251). Ook in vele andere beschouwingen, zoals over de mensI heid en de toekomst, geeft hij zienswijzen, die wel getuigen van denkkracht, maar hun grond niet vinden in het Woord van God.

We hebben in dit boek niet te maken met een Schriftuurlijk betoog, maar met een ontvouwing van eigen gedachten. Deze vonden ad veel ingang, zoals blijkt uit een mededeling van de uitgever, dat in Rotterdam en omstreken in enkele weken 1500 exemplaren van dit boek werden verkocht. Dat geeft te denken.

De nood van de mens is groot. Dat blijkt ook uit dit boek, dat met oordeel des onderscheids gelezen moet worden. We moeten terug naar het Boek der boeken, naar het Woord van God om de God der Schriften en de r'hristus der Schriften daar uit te kennen tot eeuwige behoudenis!

Het boek is uitgegeven in luxe paperback en kost f 9,75.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.