+ Meer informatie

Definitieve wijziging art. 15 K.O.

2 minuten leestijd

De synode heeft kennisgenomen van
de brieven van de particuliere synode van Friesland (N.G.) en van de particuliere synode van Noord-Holland-West betreffende de wijziging en uitvoering van art. 15 K.O.

De synode overweegt:
a. er zijn geen bezwaren ingediend tegen de wijziging van art. 15 K.O.;
b. er worden geen doorslaggevende argumenten aangevoerd om de annexe bepaling bij dit artikel te wijzigen;
c. er is door het intrekken van de oude bepaling bij artikel 15 K.O. geen onjuist onderscheid ontstaan tussen het behandelen van predikanten en proponenten;
d. de deputaten "Samen op Weg " hebben de kerkelijke regels in (vergelijkend) onderzoek;
e. de instructie van generale deputaten ad art. 15 K.O. dient zodanig te zijn dat deputaten tijdig voor de classisvergadering die de beslissing moet nemen, hun oordeel aan de classis kenbaar maken.

De synode besluit:
1. artikel 15 K.O. definitief te wijzigen, zodat het nu als volgt luidt: 'Een dienaar des Woords, die, met bewilliging van de kerkeraad, met goedkeuring van de classis en met medewerking en goedvinden van de door de particuliere synode aangewezen deputaten, arbeid aanvaardt, die naar het tevoren door de classis ingewonnen oordeel van de daartoe door de generale synode aangewezen deputaten wel een geestelijk karakter draagt en met de roeping tot de verkondiging van het Evangelie in rechtstreeks verband staat, maar die voor hem een verhindering is om zijn taak in de gemeente te blijven verrichten, zal toch de eer en de naam van een dienaar behouden en ten aanzien van zijn ambtelijke positie aan de gemeente, welke hij het laatst diende, verbonden blijven.'
2. geen wijziging aan te brengen in de annexe bepaling bij art. 15 K.O.;
3. de instructie van generale deputaten ad art. 15 K.O. zodanig te doen zijn, dat deputaten tijdig voor de classisvergadering die de beslissing moet nemen hun oordeel aan de classis kenbaar maken;
4. van dit besluit apart mededeling te doen aan de particuliere synode van Friesland (N.G.) onder toezending van het commissierapport.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.