+ Meer informatie

Deelgemeente Alexander over verstedelijkingsnota

Tegenstrijdigheden over uitgangspunt

2 minuten leestijd

ROTTERDAM — Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Prins Alexander bood de raad afgelopen maandagavond een notitie aan, met betrekking tot de verstedelijkingsnota. Op overzichtelijke wijze worden de problemen van spreiding na verstedelijking behandeld, die daarmee een uitstekende basis vormen voor de „planologische kernbeslissing".

Als één der grondproblemen zag de heer Van Santen (SGP/GPV) een wankel uitgangspunt van de nota. De nota is namelijk gebaseerd op de in de maatschappij levende waarden, normen, verwachtingen en strevingen. Terwijl de nota zelf zegt, dat er op dit gebied vee! tegenstrijdigheden zijn.

De heer Van Santen benadrukte de ' noodzaak om tot een grondslagformulering te komen inzake dit beleid. Wij geven in overweging, het Goddelijk cultuurgebod, als ^ondbeginsel te kiezen voor de ruimtelijke ordening. Deze opdracht houdt in, dat we ons land zo moeten ontwikkelen, dat daarmee God geeërd wordt. Het is duidelijk dat een verpaupering van de steden enerzijds en het achterblijven van de ontwikkeling van de regio anderzijds niet tot verheerlijking van de Schepper is. Integendeel, daarom zal zowel in de steden als in de regio een klimaat geschapen moeten worden waarin iedereen, zijn van God gekregen taak optimaal vervullen kan."

Geboortedaling

In de nota wordt gesteld dat de bevolkingsontwikkeling één van de sleutelgegevens is, waarop vele kwantitatieve uitspraken zijn gebaseerd. Er wordt uitgegaan van 15,4 miljoen inwoners, in het jaar 2000. (jezien de doorgaande daling van het aantal geboorten, moet worden gevreesd dat dit cijfer veranderd zal moeten worden, waardoor een noodzakelijke bijstelling van de nota binnen 5 jaar moet plaats vinden. In verband hiermee zal het noodzakelijk zijn dat de streek-/c.q. bestemmingsplannen hier ook rekening mee moeten houden. Positief te waarderen is het streven om de stedelijke uitbreidingen te situeren aan bestaande railverbindingen, om daarmee een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de verkeersmobiliteit.

Voorts was de raad van mening, dat niet-woonfuncties in de oudere wijken niet moeten verdwijnen. Als één van de nadelen van de nieuwere wijken wordt ervaren de scheiding tussen het wonen en werken. Hoe meer het wonen en werken kan worden samengevoegd, des te levendiger en afwisselender de woonomgeving kan worden. Bovendien bevordert het de afremming van het woon- en werkverkeer, één van de centrale doelstellingen van de nota.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.