+ Meer informatie

NKF richt beleid op groei door overnames

Nieuwe kansen door één Europese markt

2 minuten leestijd

AMSTERDAM - Kabelfabrikant NKF werkt hard aan uitbouw van de activiteiten via overnemingen en nieuwe samenwerkingsverbanden. De raad van bestuur deelde dit gisteren mee, bij de presentatie van het jaarverslag. Volgens vice-voorzitter Appel lopen er inmiddels onderhandelingen met een aantal partijen.

Halverwege januari kreeg de combinatie met het Finse Nokia haar beslag. Het moederconcern van dit bedrijf bezit nu een belang van 51 procent in NKF Holding. De partners willen „fysiek aanwezig zijn" binnen diverse Europese landen en bij die expansie „een substantiële omzetstijging" realiseren.

Acquisities
Om een en ander te verwezenlijken, liggen voor de nabije toekomst acquisities in het verschiet. „NKF heeft met de samenwerking met Nokia een wenkend perspectief geopend op de Europese markt. We staan daarbij pas aan het begin", aldus Appel. Het bestuur acht in dit verband ook een verdere uitbreiding in het Oostblok niet uitgesloten. De mogelijkheden op dat punt worden momenteel geanalyseerd.

Appel zette uiteen dat er een Europese kabelmarkt ontstaat. In het verleden hebben alle landen voor energie- en telecommunicatiekabels eigen, nationale normen met betrek

APPEL ,wenkend perspectief' king tot veiligheid en technische aspecten ontwikkeld. Die versnippering belemmerde de export. Thans koersen we aan op Europese normen, zodat binnen een paar jaar kabels meer uitwisselbaar zijn. Dit leidt tot verhevigde concurrentie en toenemende druk op de prijzen, maar ook tot nieuwe exportkansen. NKF ziet binnen die veranderende situatie de toekomst met vertrouwen tegemoet, zo merkte Appel op.

Voorziening

De omzet van de onderneming steeg vorig jaar met 6 procent tot 470 miljoen gulden. De nettowinst uit de gewone bedrijfsuitoefening verbeterde met 9,9 procent tot 42 miljoen. Na verwerking van buitengewone baten en lasten resulteerde een winstvergroting van bijna 50 procent, tot 38 miljoen.

Het bedrijfsresultaat, de winst voor aftrek van posten in de financiële sfeer en belastingen, viel terug van 68,8 miljoen in 1988 naar 58,9 miljoen in 1989. Die daling hield verband met een omvangrijke voorziening. Op het terrein van isolatie van hoogspanningskabels werkt NKF aan modernere technologieën en nieuwe produktieprocessen. Daarbij loopt het bedrijf verhoogde risico's. Om die af te dekken zijn enkele miljoenen, ten laste van de winst, weggelegd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.