+ Meer informatie

Steun aan Surinaamse leger onverantwoord

Nijhoff (DS'70) in kamervragen:

3 minuten leestijd

PARAMARIBO/DEN HAAG — Enige dagen nadat bekend werd dat Suriname aan Nederland verzocht had de in Paramaribo gestationeerde Nederlandse militaire missie per 1 mei terug te roepen, arriveerden op Schiphol vijftien Surinaamse beroepsmilitairen om aan Nederlandse militaire opleidingsinrichtingen te worden opgeleid.

na Suriname's onafhankelijng in november 1975 werden tussen Suriname en Nederland verdragen gesloten betreffende het in Nederland opleiden van militairen van de Surinaamse Krijgsmacht en het door de Nederlandse Defensie (tegen betaling) leveren van militair materieel aan d€ Surinaamse krijgsmacht. In beide verdragen wordt de officiële naam van hel Surinaaig^e leger namelijk, de Surinaamse 'Krijgsmacht expliciet genoemd.

Toen op 25 februari 1980 een aantal Surinaamse onderofficieren in. Paramaribo met succes een greep naar de macht deed, werd de naam van het Surinaamse leger door de nieuwe machthebbers gewijzigd in: het Revolutionaire Nationale Leger. Nederland is er kenijglijk vanuit gegaan dat dit Revolutionaire Nationale Leger de rechtse opvolger is van de Surinaamse Krijgsmacht, want de Militaire Missie werd gehandhaafd, Nederland bleef Surinaamse militairen opleiden en Nederland bleef militaire .goederen leveren aan het Revolutionaire Nationale Leger.

En dat ondanks het feit dat er in hel Surinaamse leger meer veranderd was dan alleen de naam. Dé eerste bij de Surinaamse wet geregelde taak van de Surinaamse Krijgsmacht was het behartigen van de externe defensie en de tweede taak was het in opdracht van de Surinaamse regering leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van het land (bijvoorbeeld met genie-steun, bouwen van bruggen en het aanleggen en onderhouden van wegen) maar de taken die het Revolutionaire Nationale Leger naar zich toe trok wijken geheel af van de taken die in een geordende samenleving aan een leger toevallen. In plaats van te dienen zijn de rebellerende militairen gaan heersen. Zij voeren een regime waartegen van de zijde van Amnesty International en van de Internationale commissie van Juristen ernstige bezwaren worden ingebracht.

De vraag kan worden gesteld of Nederland onder de huidige sterk veranderde omstandigheden nog wel verplicht is de bij verdrag aangegane verplichtingen na te komen. Reeds ten tijde van de revolutie in februari'80 raakte de Nederlandse regering in verlegenheid door het onvoorzichtige optreden van enige leden van de Nederlandse militaire missie. En nog in februari'81 werd in Paramaribo een poging tot een tegencoupe gedaan door een Surinaamse beroepsmilitair die juist van een commando-opleiding. in Nederland was teruggekeerd.

Nederland is door het recente verzoek van Suriname in de gelegenheid een einde te maken aan de compromiterende situatie van het hebben van militaire adviseurs ten dienste van een buitenlands militair revolutionair regime. Nederland behoort ons inziens nu ernstig te overwegen of ook de andere vor-: men van defertsie-dienstverlening niei behoren te worden beëindigd, dat wil zeggen geen Surinaamse militairen meer opleiden aan Nederlandse militaire opleidingsinrichtingen en geen levering meer van militair materieel aan het Revolutionaire Nationale Leger.

Nederland wekt door continuering van de defensieiflienstverleningen aan Suriname niet alleen de schijn met de huidige revolutionaire koers in te steromen, maar ook het huidige militair regime metterdaad te willen ondersteunen. Nederland geraakt hierdoor betrokken bij het instandhouden van een totalitair en onderdrukkend militair bewind. Het kamerlid Nijhoff (DS'70) heeft op 28 april j.l. in deze zin vragen gesteld aan de Nederlandse ministers van Buitenlandse zaken en van Defensie, vragen die wij onderschrijven en waarop ook wij het antwoord met belangstelling tegemoet zien.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.