+ Meer informatie

Kamer wil studie naar scliooluren kleuters

Stemming over veel amendementen

3 minuten leestijd

DEN HAAG De Tweede kamer wil dat de regering een nadere studie verricht naar de leerplicht voor vierjarigen en naar het aantal uren onderwijs per week voor kleuters in het nieuwe basisonderwijs. Alleen de PvdA stemde gisteren tegen een motie van deze strekking, ingediend door de PPR.

De Kamer constateert dat nu vooral de vierjarige kinderen moeite hebben met het wennen aan het schoolritme, wat vooral in de middaguren problemen kan geven. Met het verlagen van de leerplichtige leeftijd van zes naar vier jaar moet men voorzichtig zijn, zo overwoog de Kamer. Nader bezien ' moet worden of de ondergrens van schooluren voor vierjarigen van 22 uur per week niet te hoog is.

Bij de stemming over amendementen en moties op het wetsontwerp basisonderwijs werden vrijwel alle voorstellen van de oppositie door de regeringspartijen verworpen. Ook een motie van de PvdA om een basisschool met dertig leerlingen tenminste drie leerkrachten te geven, een school met minder dan dertig leerlingen tenminste twee leerkrachten, stuitte op een neen van de rechterzijde in de Tweede kamer.

Beperkingen

Met algemene stemmen werden amendementen van de regeringspartij aanvaard, waarin beperkingen zijn opgenomen voor het opheffen van een openbare basisschool. Een gemeenteraad mag een school niet sluiten als op een afstand van drie kilometer van die school geen andere openbare school staat. Op verzoek van de gemeenteraad kan de minister van Onderwijs bepalen dat een school voor nader te bepalen tijd minder leerlingen heeft dan als minimum aantal in de wet wordt aangegeven.

Ook aanvaardde de Tweede kamer een motie van D'66, waarin de regering wordt gevraagd te onderzoeken of de invoering van de nieuwe wet op het basisonderwijs taakverzwaring voor de leerkrachten oplevert en wat daar dan tegen moet worden gedaan. De Kamer wil hierover uitsluitsel voordat de overgangswet basisonderwijs in behandeling komt in de Kamer. PvdA, SGP en GPV stemden tegen deze motie.

Verworpen

Het voorstel van de PvdA om het onderhoud van schoolgebouwen zowel voor openbaar als bijzonder onderwijs, op te dragen aan de gemeente, werd verworpen. CDA, VVD, D'66, DS'70, GPV en SGP stemden er tegen. De bedoeling van de PvdA was de onderhoudskosten op een lijn te brengen met de overschrijdingregeling. Ook de wens van de socialisten om het voor de overheid duurdere openbare onderwijs financieel gelijk te stellen met het bijzonder onderwijs werd door dezelfde partijen verworpen.

PvdA, PPR en PSP stemden tegen een amendement van CDA en VVD om de onderwijsinspectie zijn huidige bevoegdheid te laten behouden ten aanzien van benoeming van leerkrachten bij het openbaar onderwijs. SGP en GPV stemden tegen een CDAvoorstel waarin het „bevoegd gezag" het recht krijgt een „student" de toegang tot de basisschool te ontzeggen, als deze in strijd handelt met grondslagen en doelstellingen van de school. Het wetsontwerp basisonderwijs, zoals het er nu na amendering uitziet, komt morgen in stemming in de Tweede kamer.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.