+ Meer informatie

Ter overweging

3 minuten leestijd

Dr. L. Floor, Persoon en werk van de Heilige Geest. Uitg. J.H. Kok, Kampen 1988. 118 blz. Prijs f. 19,90.

Dit boek over de Heilige Geest en zijn werk verscheen als het vijfde deel in de serie „Bijtijds geloven”. De auteur is in onze kerken geen onbekende. Hij werd in 1950 predikant te Opperdoes en is nu geëmeriteerd als hoogleraar in de nieuwtestamentische vakken te Potchefstroom. Uit zijn publikaties bleek al eerder een grote belangstelling voor het werk van de Heilige Geest en er is een studie van zijn hand over de doop met de Heilige Geest (1982).

Het nieuwe werk draagt weer een ander karakter. In overeenstemming met het doel van de serie: de Bijbel en de confessies opnieuw lezen met het oog op de vragen van deze tijd, wordt in zes hoofdstukken nagegaan, hoe in de Heilige Schrift over de Heilige Geest en zijn werk gesproken wordt. Dit is het belangrijkste gedeelte van het boek. Er wordt veel in geboden dat de aandacht verdient en bovendien wordt telkens verwezen naar de literatuur, die er in overvloed is.

In de inleiding zou een correctie nodig zijn bij wat er over de synode van Toledo (589) gezegd wordt. Dat de Heilige Geest niet alleen van de Vader, maar ook van de Zoon uitgaat, is toen niet ingevoegd in het derde oecumenisch symbool en een dogma kan men het dan nog niet noemen. Dit is echter maar een detail.

In de drie laatste hoofdstukken gaat het over de Heilige Geest en de sacramenten; het werk van de Heilige Geest in de wereld en de weg van de Geest naar de wereld. Daarin komt duidelijk uit dat de schrijver de actualiteit op het oog heeft, zoals dat past bij de serie waarin het boek opgenomen is. Zo wordt bij de sacramenten kritisch ingegaan op het bekende Lima-rapport en worden in de beide laatste hoofdstukken ernstige bezwaren ingebracht tegen de moderne tendens om de Heilige Geest zelfstandig in de wereld te laten werken, waarbij men Hem niet zelden in verband brengt met vernieuwing, bevrijding en revolutie! Dan is Hij een dynamisch principe, de kracht van het komende, die het tegenwoordige weerspreekt. Terecht zegt Floor: Waar de Heilige Geest werkt, komt vernieuwing, vernieuwing van de mens en ook van de samenleving. Maar deze stelling kan zomaar niet omgekeerd worden (waar vernieuwing plaatsvindt, werkt de Heilige Geest). Alle veranderingen en vernieuwingen moeten aan het Woord van God getoetst worden.

In de paragraaf over de doop worden de woorden „in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest” in deze zin verklaard, dat God zijn zeggenschap over de dopeling doet gelden. Maar we kunnen met H.Bavinck verder gaan en zeggen, dat de dopeling in betrekking tot en in gemeenschap met die God gesteld wordt, die Zich als Vader, Zoon en Geest heeft geopenbaard, en nu op grond daarvan ook verplicht wordt om die naam te belijden en te verheerlijken.

Het boek van prof.dr. L Floor is het waard om gelezen en bestudeerd te worden. In het kader van de serie „Bij-tijds geloven” is het ook niet alleen voor theologen en zelfs niet allereerst voor hen geschreven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.